Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 28

Lời cầu khẩn và tạ ơn

1 Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.

2 Khi con hướng về nơi cực thánh giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.

3 Xin Chúa đừng bắt con phải chết cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân. Miệng thì những nói bình an, mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.

4 Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội.

5 Vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm, và những công trình tay CHÚA thực hiện. Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên.

6 Chúc tụng CHÚA vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện,

7 CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

8 CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.

9 Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

Scroll to Top