Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 37

Số phận người lành kẻ dữ

1 Của vua Đa-vít.

Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương,

2 vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn.

3 Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

5 Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

6 Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

7 Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xáo trá.

8 Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi,

9 vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi CHÚA, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

10 Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn.

11 Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp và vui hưởng cảnh an lạc chan hòa.

12 Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng.

13 Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.

14 Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực;

15 nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gẫy tan tành.

16 Ít tiền ít của mà là người công chính hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân.

17 Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gẫy, còn người công chính được CHÚA độ trì.

18 CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.

19 Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói kém lại được no đầy.

20 Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong; những kẻ thù của CHÚA sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói.

21 Kẻ gian ác vay mà không trả, người công chính thông cảm và cho không.

22 Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp, kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.

23 CHÚA giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo.

24 Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có CHÚA cầm tay.

25 Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ.

26 Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành.

27 Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.

28 Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.

29 Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp, và định cư tại đó mãi muôn đời.

30 Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

31 Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước chân đi không hề lảo đảo.

32 Kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính.

33 Nhưng CHÚA không để họ lọt vào tay ác nhân, không để bị kết án khi phải ra trước tòa.

34 Hãy trông chờ CHÚA, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ.

35 Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi.

36 Nay trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.

37 Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hòa sẽ được con dòng cháu giống.

38 Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.

39 Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.

40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Scroll to Top