Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 5

Lời kinh sáng xin ĐỨC CHÚA bảo vệ

1 Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

3 Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

4 Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ, ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.

5 Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài,

6 trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững! Ngài ghét những kẻ làm điều ác,

7 diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường giảo quyệt.

8 Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

9 Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.

10 Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.

11 Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.

12 Còn những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh, nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

13 Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính, lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.

Scroll to Top