Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 50

Thế nào là có lòng đạo đức thật

1 Thánh vịnh của ông A-xáp.

ĐỨC CHÚA, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.

2 Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh,

3 Thiên Chúa ta ngự đến, Người không nín lặng. Hàng tiền đạo: kìa lửa hồng thiêu đốt, quân tả hữu: đây bạo vũ cuồng phong.

4 Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp phải ra phiên tòa nghe Chúa xử dân Người.

5 Rằng: “Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.”

6 Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

7 “Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy, này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,

8 “Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

9 “Bò của ngươi, Ta nào có thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham!

10 Vì thú rừng là của Ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi.

11 Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về Ta.

12 Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ.

13 Thịt bò há là thức Ta ăn? Máu chiên há là đồ Ta uống?

14 “Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.

15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.”

16 Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng: “Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi?

17 “Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

18 Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.

19 Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá;

20 hễ ngồi lê là bới xấu anh em và bêu diếu cả người ruột thịt.

21 “Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

22 “Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu!

23 “Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

Scroll to Top