Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 7

Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

1 Lời than vãn. Của vua Đa-vít hát lên trước ĐỨC CHÚA về vụ tên Cút thuộc chi tộc Ben-gia-min.

2 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,

3 kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử, mà không người giải thoát.

4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính,

5 nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù,

6 thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con, chà đạp mạng sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống bùn đen.

7 Lạy CHÚA, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn. Xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là Đấng cầm cân nảy mực.

8 Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài, xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng.

9 Lạy CHÚA là Đấng xét xử muôn dân nước, xin CHÚA xử cho con, vì con công chính và vô tội.

10 Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại và cho người công chính được vững vàng.

11 Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.

12 Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa

13 nếu thế nhân không trở lại cùng Người. Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng,

14 nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình.

15 Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà.

16 Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân.

17 Hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông.

18 Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.

Scroll to Top