Sách Tô-bi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 13

Xi-on

1 Và ông Tô-bít nói:

2 “Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống, chúc tụng vương triều Người. Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại họa tiêu vong, chẳng có chi thoát khỏi tay Người.

3 Con cái nhà Ít-ra-en hỡi, nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân, chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ,

4 tại đó, Người đã cho anh em thấy: Người là Đấng cao cả muôn trùng. Trước toàn thể sinh linh, nào hãy suy tôn Chúa! Bởi Người là Chúa Tể, là Thiên Chúa ta thờ, là Thân Phụ của ta, là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.

5 Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân, nơi anh em đã bị phân tán.

6 Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, thì Người sẽ trở lại với anh em, không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.

7 Vậy giờ đây, hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em mà lớn tiếng xưng tụng Người. Hãy chúc tụng Người, là Chúa công minh chính trực, suy tôn Người, là vua hiển trị thiên thu.

8 Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa và làm cho dân tội lỗi biết rằng: Người là Đấng cao cả quyền năng. Tội nhân hỡi, mau quay đầu trở lại, trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận mà dủ thương xót phận anh em?

9 Tôi suy tôn Thiên Chúa của tôi, hồn tôi suy tôn Người là Thượng Đế, hân hoan reo mừng Người, Đấng muôn trùng cao cả.

10 Tại Giê-ru-sa-lem, mọi người hãy xưng tụng Chúa Và nói rằng: hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, Chúa đánh phạt ngươi vì những việc con cái ngươi làm, nhưng rồi lại xót thương con cái người công chính.

11 Hãy nhiệt liệt tung hô Đức Chúa, chúc tụng Người là Vua hiển trị thiên thu, để Đền Thánh được xây dựng lại nơi ngươi trong bầu khí vui mừng.

12 Để nơi ngươi, qua muôn ngàn thế hệ, Chúa ban niềm hoan lạc cho những kẻ lưu đày, và yêu thương mọi người bất hạnh.

13 Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất; từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi. Và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa, tay bưng lễ vật dâng tiến Vua Trời. Muôn thế hệ sẽ làm cho ngươi hoan hỷ, và tên ngươi, thành được Chúa chọn, sẽ lưu truyền hậu thế đến ngàn năm.

14 Khốn thay mọi kẻ nói lời độc dịa, khốn thay tất cả những ai hạ nhục ngươi và phá đổ tường lũy ngươi cũng như tất cả những người làm cho tháp canh ngươi xiêu đổ và đốt phá nhà cửa nơi ngươi! Thật hạnh phúc đến muôn đời tất cả những ai kính sợ ngươi!

15 Trong ngày đó, ngươi sẽ hân hoan phấn khởi mừng đoàn con những người công chính, vì chúng sẽ được quy tụ về đó cả và sẽ chúc tụng Chúa hiển trị đến muôn đời. Phúc thay những kẻ mến thương ngươi và những kẻ mừng vì ngươi được thái bình thịnh vượng.

16 Phúc thay tất cả những ai than khóc vì những tai họa giáng xuống trên ngươi bởi họ sẽ vui mừng thấy ngươi được hưởng niềm vui bất tận. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Thiên Chúa, là Đức Vua cao cả,

17 vì Người sẽ xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem cùng với thánh điện vững bền mãi mãi. Thật phúc cho tôi, nếu trong dòng dõi tôi còn ai sống sót để nhìn thấy vinh quang của Giê-ru-sa-lem và xưng tụng Đức Vua trên trời! Cửa thành thánh Giê-ru-sa-lem sẽ làm bằng ngọc xanh, ngọc biếc, mọi bức tường, toàn đá quý xây lên. Người ta sẽ dùng vàng để xây tường thành Giê-ru-sa-lem, lấy vàng ròng đắp nên thành lũy. Đường phố Giê-ru-sa-lem sẽ lát đá Ô-phia và hồng ngọc.

18 Các cửa thành Giê-ru-sa-lem vang tiếng ca hoan hỷ, mọi nhà sẽ cùng hát: “Ha-lê-lui-a! Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Ít-ra-en tôn thờ! Và những ai được Chúa Trời giáng phúc sẽ chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời.”

Scroll to Top