Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2022-2023

Phần lịch bên dưới đây là nội dung rút gọn của cuốn Lịch Phụng Vụ 2022-2023 của TGP Hà Nội. Trong đó, con đã lược bớt phần hỏi-đáp giáo lý, cũng như các ngày lễ, chỉ thị và thông báo có tính cách nội bộ TGP. Quý ông bà anh chị em trong TGP muốn xem chi tiết hơn, vui lòng mua cuốn Lịch Phụng Vụ có bán tại nhà sách thuộc các giáo xứ, hoặc chú ý lắng nghe phần rao Lịch Phụng Vụ trước mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Con xin cảm ơn!

Lịch Phụng Vụ
Tháng 11/2022

Tháng 12/2022

Tháng 01/2023

Tháng 02/2023

Tháng 03/2023

Tháng 04/2023

Tháng 05/2023

Tháng 06/2023

Tháng 07/2023

Tháng 08/2023

Tháng 09/2023

Tháng 10/2023

Tháng 11/2023