Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Mục lục
Mục lục

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2023-2024

Phần lịch bên dưới đây là nội dung rút gọn của cuốn Lịch Phụng Vụ 2023-2024 [Quý Mão – Giáp Thìn] của TGP Hà Nội. Trong đó, con đã lược bớt phần hỏi-đáp giáo lý, cũng như các ngày lễ, chỉ thị và thông báo có tính cách nội bộ TGP. Quý ông bà anh chị em trong TGP muốn xem chi tiết hơn, vui lòng mua cuốn Lịch Phụng Vụ có bán tại nhà sách thuộc các giáo xứ, hoặc chú ý lắng nghe phần rao Lịch Phụng Vụ trước mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Con xin cảm ơn!

Lịch Phụng Vụ Công Giáo
Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Tháng 11/2023

Tháng 12/2023

Tháng 01/2024

Tháng 02/2024

Tháng 03/2024

Tháng 04/2024

Tháng 05/2024

Tháng 06/2024

Tháng 07/2024

Tháng 08/2024

Tháng 09/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Lên đầu trang