Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2021-2022

Phần lịch bên dưới đây là nội dung rút gọn của cuốn Lịch Phụng Vụ 2021-2022 của TGP Hà Nội. Trong đó, con đã lược bớt phần hỏi-đáp giáo lý, cũng như các ngày lễ, chỉ thị và thông báo có tính cách nội bộ TGP. Quý ông bà anh chị em trong TGP muốn xem chi tiết hơn, vui lòng mua cuốn Lịch Phụng Vụ có bán tại nhà sách thuộc các giáo xứ, hoặc chú ý lắng nghe phần rao Lịch Phụng Vụ trước mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Con xin cảm ơn!

Lịch Phụng Vụ
Tháng 11/2021

Tháng 12/2021

Tháng 01/2022

Tháng 02/2022

Tháng 03/2022

Tháng 04/2022

Tháng 05/2022

Tháng 06/2022

Tháng 07/2022

Tháng 08/2022

Tháng 09/2022

Tháng 10/2022

Tháng 11/2022