Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 01/2020

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Cầu cho thế giới được hòa bình.

Xin Chúa ban cho các Ki-tô hữu, các tín đồ các tôn giáo khác và các người thiện chí nỗ lực bảo vệ hòa bình và công lý trên địa cầu.

THÁNG THÁNH GIA VÀ GIA ĐÌNH

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

01 Thứ Tư. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

LỄ THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng

– Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

02 Thứ Năm Mùa Giáng Sinh

– Ca vịnh tuần I.

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Thánh Lễ: Các lời nguyện theo lễ nhớ, kinh Tiền Tụng Giáng Sinh.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03 Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh

– Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su.

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Trong tuần, đọc kinh Tiền Tụng Giáng Sinh.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

– Bài đọc lễ Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24.

04 Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

05 CHÚA NHẬT

LỄ HIỂN LINH, lễ trọng

– Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

06 Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

– Ca vịnh tuần II.

– Trong tuần này, đọc kinh Tiền Tụng lễ Hiển Linh hoặc mùa Giáng Sinh.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

07 Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

– Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond of Penyafort), Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

08 Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

09 Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

10 Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

11 Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

12 CHÚA NHẬT sau Lễ Hiển Linh

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

13 Thứ Hai Tuần I Thường Niên

– Ca vịnh tuần I.

– Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án (1859); Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, cai tổng (1859) và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, cai tổng (1859) Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

14 Thứ Ba Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

15 Thứ Tư Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

16 Thứ Năm Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

17 Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ

– Từ ngày 18 đến ngày 25 là Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

18 Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17.

19 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

20 Thứ Hai Tuần II Thường Niên

– Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, tử đạo.

– Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

21 Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

22 Thứ Tư Tuần II Thường Niên

– Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo.

– Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (1745), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

23 Thứ Năm Tuần II Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mc 3,7-12.

24 Thứ Sáu Tuần II Thường Niên

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

– KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH KỶ HỢI

– Lễ Tất Niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

25 Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính

– TẾT NGUYÊN ĐÁN – CANH TÝ

– Ngày Mồng Một Tết.

– Cử hành các Thánh lễ theo lễ Tết Nguyên Đán, Kinh phụng vụ theo lễ thánh Phaolô Tông đồ, trở lại.

– Cầu bình an cho năm mới.

– Các bài đọc Lời Chúa: Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

– Các bài đọc Lời Chúa: Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).

26 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

– Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa nhật III Thường niên với ý chỉ kính nhớ Tổ tiên, Ông Bà Cha Mẹ.

– Không cử hành lễ thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục. Và Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17).

27 Thứ Hai Tuần III Thường Niên

– Ngày Mồng Ba Tết. Xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm.

– Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

– Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm:

– Các bài đọc Lời Chúa: St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

28 Thứ Ba Tuần III Thường Niên

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

29 Thứ Tư Tuần III Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

30 Thứ Năm Tuần III Thường Niên

– Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (1860), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

31 Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

Lên đầu trang