Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 01/2022

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Giáo dục tình huynh đệ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người đang bị kỳ thị và bị đàn áp về tôn giáo, nhờ tình huynh đệ, nhân quyền và phẩm giá của họ được nhìn nhận trong xã hội, nơi mà họ đang sinh sống.

Tháng Thánh Gia và Gia Đình

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

01Thứ Bảy. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Từ chiều hôm nay đọc Kinh Chiều I lễ Hiển linh và cử hành lễ Hiển linh, vì đã bắt đầu bước sang ngày lễ Hiển linh.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

02CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng

Ca vịnh tuần II.

Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm (xem trang 40-41).

Không cử hành lễ thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

03Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su.

Trong tuần này đọc kinh Tiền Tụng lễ Hiển Linh hoặc mùa Giáng Sinh.

1 Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

04Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

05Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

06Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

07Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond Peñafort), Linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

08Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

1 Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

09CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm C

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

10Thứ Hai Tuần I Thường Niên

Ca vịnh tuần I.

1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

11Thứ Ba Tuần I Thường Niên

1 Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

12Thứ Tư Tuần I Thường Niên

1 Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

13Thứ Năm Tuần I Thường Niên

Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án (1859); Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, cai tổng (1859); và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, cai tổng (1859), Tử đạo.

1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

14Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

1 Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

15Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17.

16CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.

17Thứ Hai Tuần II Thường Niên

Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ

Từ ngày 18 đến ngày 25 là Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.

1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

18Thứ Ba Tuần II Thường Niên

1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

19Thứ Tư Tuần II Thường Niên

1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

20Thứ Năm Tuần II Thường Niên

Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, tử đạo.

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo.

1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mc 3,7-12.

21Thứ Sáu Tuần II Thường Niên

Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

22Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo.

Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (U1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (U1745), Tử đạo.

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

23CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA (ĐTC Phanxicô thiết lập ngày 30/9/2019).

Cử hành:

– Rước sách Tin Mừng một cách trọng thể, khi tới cung thánh, sách Tin Mừng được đặt trang trọng trên bàn thờ;

– Khởi đầu Thánh lễ, xin quý cha nói về việc ĐTC Phan-xi-cô thiết lập Chúa nhật Lời Chúa và trong bài giảng, xin quý cha nói thêm về mối liên hệ giữa Lời Chúa với phụng vụ và với cộng đoàn tín hữu. Hơn nữa, có thể thêm một ý cầu nguyện trong Lời nguyện tín hữu về Lời Chúa.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30 (hoặc 1 Cr 12,12-14.27); Lc 1,1-4;4,14-21.

24Thứ Hai Tuần III Thường Niên

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

25Thứ Ba Tuần III Thường Niên

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Có thể cử hành lễ an táng.

26Thứ Tư Tuần III Thường Niên

Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27Thứ Năm Tuần III Thường Niên

Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

28Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

29Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

30CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (1860), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13 (hoặc 1 Cr 13,4-13); Lc 4,21-30.

31Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ

2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.

KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH TÂN SỬU

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

Scroll to Top