Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 01/2023

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA.

Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Tháng Thánh Gia và Gia Đình

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

01CHÚA NHẬT. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

02Thứ Hai Mùa Giáng Sinh.

Ca vịnh tuần II.

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Trong tuần này đọc kinh Tiền Tụng lễ Hiển Linh hoặc mùa Giáng Sinh.

1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03Thứ Ba Mùa Giáng Sinh.

Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su.

1 Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

04Thứ Tư Mùa Giáng Sinh.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

05Thứ Năm Mùa Giáng Sinh.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

06Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1 Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38)

07Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh.

Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond Peñafort), Linh mục.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

1 Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

08CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng.

Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm (xem trang 40-41).

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

09Thứ Hai. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 42,1-4.6-7 (hoặc Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm A

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

10Thứ Ba Tuần I Thường Niên.

Ca vịnh tuần I.

Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

11Thứ Tư Tuần I Thường Niên.

Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

12Thứ Năm Tuần I Thường Niên.

Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

13Thứ Sáu Tuần I Thường Niên.

Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án (1859); Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, cai tổng (1859); và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, cai tổng (1859), Tử đạo.

Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

14Thứ Bảy Tuần I Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

15CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

16Thứ Hai Tuần II Thường Niên.

Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

17Thứ Ba Tuần II Thường Niên.

Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ

Từ ngày 18 đến ngày 25 là Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.

Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

18Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

19Thứ Năm Tuần II Thường Niên.

Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

20Thứ Sáu Tuần II Thường Niên.

Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo Hoàng, Tử đạo.

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử đạo.

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

21Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN

Ban sáng, cử hành lễ thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ; chiều tối cử hành lễ tất niên theo bản văn của lễ này.

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9;

Lc 1,39-55.

22CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA (ĐTC Phan-xi-cô thiết lập ngày 30/9/2019)

Cử hành: – Rước sách Tin Mừng một cách trọng thể, khi tới cung thánh, sách Tin Mừng được đặt trang trọng trên bàn thờ;

– Khởi đầu Thánh lễ, xin quý cha nói về việc ĐTC Phan-xi-cô thiết lập Chúa nhật Lời Chúa và trong bài giảng, xin quý cha nói thêm về mối liên hệ giữa Lời Chúa với phụng vụ và với cộng đoàn tín hữu. Hơn nữa, có thể thêm một ý cầu nguyện trong Lời nguyện tín hữu về Lời Chúa.

TẾT NGUYÊN ĐÁN – QUÝ MÃO

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (1745), Tử đạo.

Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa nhật III Thường niên với ý cầu nguyện, xin Chúa ban bình an cho năm mới. Ý cầu nguyện này, có thể đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17)

23Thứ Hai Tuần III Thường Niên.

Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giê-su, kính Chúa Giê-su cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

24Thứ Ba Tuần III Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.

Lễ ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm, bậc lễ cao hơn lễ thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Vì vậy, trong ngày mồng ba tết, cử hành các Thánh lễ theo bản văn lễ dành cho lễ này.

Có thể cử hành lễ an táng.

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

25Thứ Tư Tuần III Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Có thể cử hành lễ an táng.

26Thứ Năm Tuần III Thường Niên.

Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27Thứ Sáu Tuần III Thường Niên.

Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

28Thứ Bảy Tuần III Thường Niên.

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

29CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xp 2,3;3.12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

30Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.

Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (1860), Tử đạo.

Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

31Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ

Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

Scroll to Top