Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 02/2021

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung: Cầu cho phụ nữ bị bạo hành.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phụ nữ là nạn nhân của bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ, và nỗi đau khổ của họ được xem xét và lắng nghe.

01Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

02Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Ki-tô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rôma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

– Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (1861), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

03Thứ Tư Tuần IV Thường Niên

– Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

– Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

– Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

04Thứ Năm Tuần IV Thường Niên

– Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.

05Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo

– Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

06Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ

– Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

07CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

08Thứ Hai Tuần V Thường Niên

– Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

– Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 1,1-19; Mc 6,53-56.

09Thứ Ba Tuần V Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

10Thứ Tư Tuần V Thường Niên

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

11Thứ Năm Tuần V Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 2,18-25; Mc 7,24-30.

KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ

– Các bài đọc Lễ Tất Niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

12Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

TẾT NGUYÊN ĐÁN – TÂN SỬU

– Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

– Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

– Các bài đọc Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

– Các bài đọc Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. Hoặc Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. Hoặc Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27.

13Thứ Bảy Tuần V Thường Niên

– Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

– Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giê-su, kính Chúa Giê-su Cứu Chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

– Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (1859), Tử đạo.

– Cho tới chiều tối hôm nay, dâng lễ Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Từ chiều tối, cử hành lễ Chúa Nhật VI Thường niên với ý cầu nguyện Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Khi dâng lễ Chúa Nhật VI Thường niên, ý cầu nguyện này nên đưa vào bài giảng và Lời nguyện tín hữu.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

14CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

– Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.

– Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa Nhật VI Thường niên với ý cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Ý cầu nguyện này nên đưa vào bài giảng và Lời nguyện tín hữu.

– Không cử hành lễ Thánh Xy-ri-lô, Đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.

15Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

16Thứ Ba Tuần VI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.


MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Hướng dẫn

1. Về luật giữ chay và kiêng thịt

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

2. Về các yếu tố phụng vụ trong mùa Chay

Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

3. Cử hành phụng vụ các ngày trong tuần của mùa Chay

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Về việc cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu cũng như Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem Bảng chỉ dẫn (Mục VIII trong Những điều cần biết trước) ở đầu lịch (tr.11).

Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật mùa Chay, cấm cử hành Thánh lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

c. Chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, mùa Chay là thời gian chuẩn bị các dự tòng gia nhập Kitô giáo qua những giai đoạn khác nhau. Linh mục sẽ cử hành các nghi thức khảo hạch dự tòng trong các Thánh lễ Chúa Nhật III, IV, V mùa Chay như chỉ định. Trừ những trường hợp khẩn cấp, Giáo Hội mong muốn các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai Tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

17Thứ Tư. LỄ TRO

– Ca vịnh tuần IV.

Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

– Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.

– Không cử hành Lễ bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Về việc làm phép tro và xức tro

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.

Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca… như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.

Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

18Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

19Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 58,1-9a; Mt 14-15.

20Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

21CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần I.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).

– Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật I Mùa Chay.

– Không cử hành lễ Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

22Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

– Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

24Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

25Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Et 1,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

26Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

27Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

28CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Scroll to Top