Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 02/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Chúng ta cầu xin Chúa cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình họ luôn được nâng đỡ và chăm sóc về sức khỏe và nhân bản.

01Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

02Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính.

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Ki-tô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rôma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

03Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 V 3,4-13; Mc 6,30-34.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (1861), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

04CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

05Thứ Hai Tuần V Thường Niên.

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

06Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.

1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

07Thứ Tư Tuần V Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

1 V 10,1-10; Mc 7,14-23.

08Thứ Năm Tuần V Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.

1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.

09Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.

1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN.

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

10Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.

TẾT NGUYÊN ĐÁN-GIÁP THÌN.

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ.

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).

11CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa nhật VI Thường niên với ý cầu nguyện: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Ý cầu nguyện này, có thể đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Lv 13,1-2.44-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.

12Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

13Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (1859), Tử đạo.

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

MÙA CHAY

Hướng dẫn:

1. Về luật giữ chay và kiêng thịt:

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

2. Về các yếu tố phụng vụ trong mùa Chay

Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

3. Cử hành phụng vụ các ngày trong tuần của mùa Chay:

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Về việc cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu cũng như Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem Bảng chỉ dẫn (Mục VIII trong Những điều cần biết trước) ở đầu lịch (tr.11).

Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật mùa Chay, cấm cử hành Thánh lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

5. Chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, mùa Chay là thời gian chuẩn bị các dự tòng gia nhập Ki-tô giáo qua những giai đoạn khác nhau. Linh mục sẽ cử hành các nghi thức khảo hạch dự tòng trong các Thánh lễ Chúa Nhật III, IV, V mùa Chay như chỉ định. Trừ những trường hợp khẩn cấp, Giáo Hội mong muốn các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai Tâm (Rửa Tội, Thêm sức, Thánh thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

14Thứ Tư. LỄ TRO

Ca vịnh tuần IV.

Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.

Không cử hành lễ thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô và không cử hành lễ nào khác, ngoại trừ lễ an táng.

Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Về việc làm phép tro và xức tro:

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.

Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca… như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.

Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

15Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

16Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

17Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

18CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

19Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

20Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

21Thứ Tư Tuần I Mùa Chay.

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

22Thứ Năm Tuần I Mùa Chay.

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, Tử đạo.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

24Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

25CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

26Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

27Thứ Ba Tuần II Mùa Chay.

Thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh.

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

28Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

29Thứ Năm Tuần II Mùa Chay.

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Scroll to Top