Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 03/2021

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Bí tích Hòa Giải.

Xin Chúa ban cho chúng ta đổi mới một cách sâu xa việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để lãnh nhận trọn vẹn lòng Chúa xót thương.

THÁNG THÁNH GIU-SE

Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giu-se, nên đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”.

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giu-se, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu noi theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Ki-tô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Ma-ri-a, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giu-se, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giu-se chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giu-se phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giu-se và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se và kinh Thánh Giu-se.

01Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

02Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

03Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

– Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

04Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

– Thánh Ca-xi-mia (Casimir).

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

05Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

06Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

07CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần III.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 152-166).

– Không cử hành lễ Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Xh 20,1-17 (hoặc Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.

08Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

– Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

09Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

– Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Nữ tu.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

10Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

11Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

– Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (1859), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

12Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

13Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay

– Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài. Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

14CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần IV.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ hai cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 167-173).

– Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về người mù từ khi mới sinh.

– Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo vào Chúa nhật sau.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.

15Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

16Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

17Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

– Thánh Pa-tric, Giám mục

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

18Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

– Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Các bài đọc Lời Chúa: Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

19Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay

LỄ THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng

– Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

20Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

21CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần I.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ ba cho những người lớn sắp lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 174-180).

– Trong Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về La-da-rô sống lại.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.

22Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc 13,41c-62); Ga 8,1-11.

23Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

– Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, Giám mục.

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

24Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

25Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

LỄ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng

– Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

26Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

27Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 37,21-28; Ga 11, 45-57.


TUẦN THÁNH

Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Ki-tô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a đến cuộc thương khó hồng phúc và sự phục sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều I Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm của Tam Nhật Vượt Qua là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, không được cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức (là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua) nhưng nên cử hành sám hối.

Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ chính xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát (ít là một vài phần) trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Nếu không các nghi thức này chỉ được cử hành ở nơi nhà thờ chính xứ và những nhà thờ quan trọng.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

28CHÚA NHẬT LỄ LÁ

– Ca vịnh tuần II.

– Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Kinh Tiền Tụng Lễ Lá.

– Rước lá: Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16).

– Các bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hoặc Mc 15,1-39).

Hướng dẫn

Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa Ki-tô vào thành Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trước mọi Thánh lễ, đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước kiệu (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một hoặc hai Thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước kiệu chỉ làm một lần.

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhớ Chúa Ki-tô vinh thắng.

Khi kiệu lá, chủ tế mặc áo lễ (hay áo choàng) màu đỏ.

Sau cuộc rước kiệu (hay sau nghi thức nhập lễ trọng thể) bỏ làm Dấu Thánh giá và hành động sám hối (hay rảy nước thánh) đầu lễ, và đọc ngay Lời Nguyện Nhập Lễ. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc hết Bài Thương Khó cùng với hai bài sách thánh.

Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu Thánh Giá trên sách.

Phó tế đọc Bài Thương Khó, hoặc nếu không có Phó tế thì Linh mục đọc.

Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Ki-tô cho Linh mục (hay Phó tế).

Nếu là Phó tế, trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong lễ nào khác.

Hết Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó, có thể giảng vắn tắt.

Nơi nào không cử hành Thánh lễ, có thể cử hành Phụng Vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, vào chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật, với giờ thích hợp.

29THỨ HAI TUẦN THÁNH

– Kinh Tiền Tụng thương khó II.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

30THỨ BA TUẦN THÁNH

– Kinh Tiền Tụng thương khó II.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

31THỨ TƯ TUẦN THÁNH

– Kinh Tiền Tụng Thương Khó II.

– Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

Scroll to Top