Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 03/2022

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Lời giải đáp của Ki-tô Giáo cho các vấn nạn về sinh học

Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta là các Ki-tô hữu, khi đối diện với những thách đố về sinh học mới xuất hiện, biết bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và hành động.

Tháng Thánh Giu-se

Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giu-se, nên đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”.

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giu-se, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu noi theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Ki-tô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Ma-ri-a, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giu-se, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giu-se chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giu-se phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giu-se và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se và kinh Thánh Giu-se.

01Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Hướng dẫn

1. Về luật giữ chay và kiêng thịt:

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

2. Về các yếu tố phụng vụ trong mùa Chay

Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

3. Cử hành phụng vụ các ngày trong tuần của mùa Chay:

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Về việc cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu cũng như Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem Bảng chỉ dẫn (Mục VIII trong Những điều cần biết trước) ở đầu lịch (tr.11).

Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật mùa Chay, cấm cử hành Thánh lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

5. Chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, mùa Chay là thời gian chuẩn bị các dự tòng gia nhập Ki-tô Giáo qua những giai đoạn khác nhau. Linh mục sẽ cử hành các nghi thức khảo hạch dự tòng trong các Thánh lễ Chúa Nhật III, IV, V mùa Chay như chỉ định. Trừ những trường hợp khẩn cấp, Giáo Hội mong muốn các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai Tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

02Thứ Tư. LỄ TRO

Ca vịnh tuần IV.

Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.

Không cử hành lễ nào khác, ngoại trừ lễ an táng.

Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Về việc làm phép tro và xức tro:

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.

Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca… như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.

Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

03Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

04Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro

Thánh Ca-xi-mia (Casimir).

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

05Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

06CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

07Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo.

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

08Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

09Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

10Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

11Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (1859), Tử đạo.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

12Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

13CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Ca vịnh tuần II.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài. Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1 (hoặc Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36.

14Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

15Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

16Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

17Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Thánh Pa-tric, Giám mục.

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

18Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

19Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng

Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

Từ chiều hôm nay bắt đầu bước sang Chúa nhật III Mùa Chay, vì vậy, đọc kinh chiều I và cử hành Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Chay.

20CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 152-166).

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

Xh 3,1-8a.13-15; 1 Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

21Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

22Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

23Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, Giám mục.

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

24Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

25Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Cử hành “24 giờ cho Chúa” từ chiều thứ sáu và kết thúc trước lễ chiều thứ bảy (ĐTC Phanxicô thiết lập 11/4/2015).

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

26Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

27CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ hai cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 167-173).

Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về người mù từ khi mới sinh.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo vào Chúa nhật sau.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.

28Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

29Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

30Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

31Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Scroll to Top