Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 03/2023

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

Tháng Thánh Giu-se

Cầu cho các giáo hữu vững đức tin

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giu-se, nên đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”.

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giu-se, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu noi theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Ki-tô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Ma-ri-a, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giu-se, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giu-se chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giu-se phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giu-se và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se và kinh Thánh Giu-se.

01Thứ Tư Tuần I Mùa Chay.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

02Thứ Năm Tuần I Mùa Chay.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

03Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

04Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.

Thánh Ca-xi-mia (Casimir).

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

05CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

06Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

07Thứ Ba Tuần II Mùa Chay.

Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo.

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

08Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ.

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

09Thứ Năm Tuần II Mùa Chay.

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

10Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay.

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

11Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay.

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (1859), Tử đạo.

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

12CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 152-166).

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.

13Thứ Hai Tuần III Mùa Chay.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài. Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.

2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

14Thứ Ba Tuần III Mùa Chay.

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

15Thứ Tư Tuần III Mùa Chay.

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16Thứ Năm Tuần III Mùa Chay.

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

17Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay.

Thánh Pa-tric, Giám mục.

Cử hành “24 giờ cho Chúa” từ chiều thứ sáu và kết thúc trước lễ chiều thứ bảy (ĐTC Phan-xi-cô thiết lập 11/4/2015).

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

18Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay.

Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

19CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ hai cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 167-173).

Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về người mù từ khi mới sinh.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo vào Chúa nhật sau.

Lễ thánh Giu-se bạn trăm năm của Đức Mẹ được cử hành vào ngày 20/3.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

20Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay.

THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng

Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

21Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay.

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

22Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay.

Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

23Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay.

Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục.

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

24Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay.

Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

25Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay.

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Từ chiều hôm nay, cử hành các giờ kinh phụng vụ và Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay.

Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

26CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ ba cho những người lớn sắp lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 174-180).

Trong Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về La-da-rô sống lại.

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

27Thứ Hai Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

28Thứ Ba Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29Thứ Tư Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

30Thứ Năm Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay.

Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục (1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Scroll to Top