Thứ Tư. Ngày Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 28/12/2022

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính

Lời Chúa – Mt 2,13-18:

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

Bấy giờ, vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Suy niệm:

Trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, một thời gian rất vui, chúng ta cũng nhớ đến cái chết của các Thánh Anh Hài. Không rõ đã có bao nhiêu trẻ thơ bị giết bởi vua Hê-rô-đê Cả. Vị vua này điên cuồng bảo vệ ngôi báu nên đã giết nhiều người, trong số đó có người vợ Do-thái và ba con trai của ông. Đối với ông, việc sát hại trẻ thơ ở Bê-lem chỉ là chuyện nhỏ.

Trước khi giết các bé trai ở Bê-lem, vua đã muốn giết Hài Nhi Giê-su. Nhưng Thiên Chúa có cách bảo vệ cho Con của Ngài. Giu-se vẫn là người đứng mũi chịu sào trong cơn nguy khó. Sứ thần báo mộng cho ông, để ông đưa Hài Nhi và Mẹ trốn qua Ai-cập. Khi được báo, ông đã trỗi dậy giữa đêm khuya và lên đường. Cuộc trốn chạy vội vã trong đêm với những lo sợ, thiếu thốn, vất vả. Ngay từ khi chào đời, Đức Giê-su đã bị đe dọa, phải sống xa quê nhà. Đấng đem đến ơn cứu độ lại cần được cứu. Đau khổ và thập giá đã có mặt ngay từ khi Vầng Dương ló rạng.

Khi biết Hài Nhi Giê-su đã trốn thoát, vua Hê-rô-đê nổi cơn thịnh nộ, vì thấy mình bị mắc lừa bởi các nhà Đạo sĩ. Ông bực tức ra lệnh giết các bé trai dưới hai tuổi ở Bê-lem. Tiếng khóc của trẻ thơ và của các bà mẹ vang lên như oán than. Có ai còn nghe tiếng hát cao vút của các thiên thần? Cái chết của Các Thánh Anh Hài là cái chết đặc biệt, cái chết của những nạn nhân bé bỏng, vô tội, chưa có ý thức và tự do. Cái chết của những người chưa biết nói, chưa có lòng tin vào Đức Giê-su. Nhưng đây là cái chết vì Đức Giê-su, nên thực sự là cái chết tử đạo. Có bao nhiêu cái chết như thế trên thế giới mỗi ngày. Cái chết không tự nguyện, không tiếng nói phản kháng. Cái chết làm bằng chứng về một giá trị quan trọng bị chối bỏ. Cái chết ấy có thể đưa người ta về với Giê-su.

Thế giới hôm nay vẫn có bao trẻ thơ chết vì bị giết. Có những trẻ thơ chết trong lòng mẹ, chết vì nghèo đói, vì chiến tranh, vì bệnh tật. Có những trẻ em phải nghỉ học để đi làm, bị bóc lột bởi chủ nhân. Có những em bị lạm dụng, bị bỏ rơi, tuổi thơ bị cướp mất. Nơi những trẻ em này, ta thấy hình bóng của Các Thánh Anh Hài, và thấy cả khuôn mặt của Hài Nhi Giê-su ngây thơ. Xúc phạm đến trẻ thơ là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a đã bảo vệ Hài Nhi Giê-su an toàn tại Ai-cập. Ai sẽ bảo vệ những trẻ em hôm nay khỏi bao tấn công của cái xấu? Ai sẽ làm gương sáng để các em còn hy vọng? Vẫn có những tiếng khóc của các bà mẹ, vì con bị giựt khỏi tay mình. Lễ Giáng Sinh và lễ các Thánh Anh Hài là lễ của trẻ thơ. Chăm sóc cho trẻ thơ hiện tại là cách xây dựng tốt nhất cho tương lai. Xin Chúa cho chúng ta dám làm một điều gì đó cho các em.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top