Chuyên mục: Suy Niệm Lời Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật

Thứ Ba Tuần Thánh – 12/04/2022

Lời Chúa – Ga 13,21-33.36-38: Khi ấy, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn...

Thánh Lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Lá – 10/04/2022

Lời Chúa (Rước lá): Lc 19,28-40 [Thánh lễ: Lc 22,14-23,56 (hoặc Lc 23,1-49)] Khi ấy, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là...