Suy Niệm Lời Chúa

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên – 17/11/2022

Thánh Lễ Chúa Nhật

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ Lời Chúa – Lc 19,41-44: Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không …

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên – 17/11/2022 Đọc

Scroll to Top