Thần Học

Chuyên mục này được xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả là người Ki-tô hữu có được cái nhìn ban đầu về một số vấn đề cơ bản có liên quan đến Thần học. Ở các phân môn chính, những chương dẫn nhập từ một cuốn sách của một học giả Công Giáo trung thành với Giáo huấn của Hội Thánh sẽ được lựa chọn để dịch với mục đích chủ yếu là gợi hứng cho người đọc, tùy theo khả năng, hoàn cảnh và sứ vụ, có thể đi tới việc tìm hiểu sâu hơn về môn học đó chiếu theo những chỉ dẫn của Huấn quyền.PHÂN LOẠI

Phân loại Thần học dựa theo cha Ludwig Ott (1906-1985) (x. Fundamentals of Catholic Dogma, Introduction, §2, 3):

I.a. THẦN HỌC CƠ BẢN
I.b. THẦN HỌC HỆ THỐNG

 • Mối quan hệ giữa Thần học cơ bản và Thần học hệ thống (Francis Schüssler Fiorenza, Irish Theological Quarterly, Volume 62 Issue 2-3, 06/1996)

II. THẦN HỌC KINH THÁNH

 1. Dẫn nhập Kinh Thánh
 2. Thông diễn học (hay Khoa chú giải)
 3. Chú giải Kinh Thánh

III. THẦN HỌC LỊCH SỬ

 1. Lịch sử Giáo Hội
 2. Lịch sử Tín điều
 3. Lịch sử Phụng vụ
 4. Lịch sử Pháp lý Giáo Hội
 5. Giáo phụ học

IV. THẦN HỌC THỰC HÀNH

 1. Thần học luân lý
 2. Luật Giáo Hội
 3. Thần học mục vụ (bao gồm Huấn giáo và Diễn giảng)
Lên đầu trang