Chuyên mục: Thần Học

Khiêm nhường và kiêu ngạo

Những “nhà thần học hàng đầu”

“Học giả hàng đầu”, “nhà văn hàng đầu” hay một kiểu “hàng đầu” nào khác tương tự như vậy, là những thuật ngữ đã quen thuộc với chúng ta ngày nay. Chúng có tác dụng...