Chủ nghĩa phổ quát: Có phải mọi người đều sẽ được lên Thiên Đàng?

Nhân cuốn sách của David Bentley Hart Vào năm 2019, tác giả, nhà thần học Chính Thống Giáo Đông Phương David Bentley Hart đã phát hành một cuốn sách mới bàn về chủ đề rất...