Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – 28/02/2023

Lời Chúa – Mt 6,7-15:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Suy niệm:

Mùa Chay là thời gian tăng cường việc cầu nguyện. Nhưng vấn đề là cầu nguyện như thế nào theo đúng ý của Đức Giê-su. Ngài đã cảnh báo về một thứ cầu nguyện có tính phô trương, tìm mình. Ngài mời ta cầu nguyện một cách kín đáo (Mt 6,6). Cầu nguyện là gặp Cha, Đấng ở nơi kín ẩn và Đấng thấy ở nơi kín ẩn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nhắc chúng ta nhớ rằng cầu nguyện không phải là dùng những lời kinh như một thứ ma thuật, để lèo lái hay cưỡng bách Thiên Chúa phải theo ý mình. Cầu nguyện là mềm mại để uốn mình theo ý Chúa. Sức mạnh của cầu nguyện không nằm ở chỗ lắm lời, vì không phải cứ nói nhiều là được ưng nhậm (c. 7). Cầu nguyện cũng không phải là thông tin cho Ngài biết về tình trạng của ta, sợ rằng nếu ta không nói thì Ngài không biết (c. 8). Thật ra, Thiên Chúa đã biết trước nhu cầu của từng người rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần bày tỏ để có tương quan với Thiên Chúa, thổ lộ với Ngài cách đơn sơ hồn nhiên như con thơ nói với cha.

Qua kinh Lạy Cha, Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện. Ngài dạy họ gọi Thiên Chúa là Cha, Áp-ba. Họ được phép gọi như Ngài đã gọi và chia sẻ chức vị làm Con của Ngài. Một lời cầu nguyện có tính tập thể: “Lạy Cha chúng con.” Chính vì Cha là Cha của chúng con nên chúng con là anh chị em với nhau. “Cha ở trên trời”, vì thế Cha lại thấy hết mọi người và ở bên từng người. Cha thật siêu việt vì Cha ở trên trời cao thẳm; nhưng Cha lại thật gần gũi, vì Cha lo cho từng con chim sẻ, từng bông hoa ngoài đồng, Cha cho mặt trời mọc lên và mưa rơi xuống trên mặt đất. Ba lời xin đầu tiên của kinh Lạy Cha hướng đến Thiên Chúa Cha. Hẳn chúng diễn tả tâm tình chủ yếu của Đức Giê-su trong suốt cuộc đời. Bốn lời xin tiếp theo hướng đến nhu cầu của nhóm môn đệ. Xin bánh mỗi ngày, xin ơn tha thứ, ơn thắng được cám dỗ và sự dữ. Có khi lời nguyện của chúng ta quá quy về mình, loay hoay với cái tôi, với những ước mơ tính toán, những âu lo cho nhu cầu vật chất. Hãy xin Chúa những điều lớn lao cho Nước Chúa trên trần gian, còn mọi sự khác nho nhỏ, Ngài sẽ ban thêm cho ta.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang