Thứ Ba Tuần I Thường Niên – 09/01/2024

Lời Chúa – Mc 1,21-28:

Ngay ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Suy niệm:

Trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô, ta không thấy có những bài giảng dài như Tin Mừng Mát-thêu hay Gio-an. Nhưng bù lại, Mác-cô đã kể khá nhiều phép lạ của Đức Giê-su. Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là hội đường vùng Ca-phác-na-um vào một ngày sa-bát. Theo Mác-cô, Đức Giê-su đã bắt đầu sứ vụ từ đây. Chúng ta cần xem Ngài đã sống ngày sa-bát như thế nào.

Trước hết, Ngài đã vào hội đường và giảng dạy. Thánh Mác-cô không kể lại nội dung của bài giảng, chỉ cho biết là người ta sửng sốt khi nghe Ngài, vì cách giảng đầy uy quyền (c. 22) và lời giảng thì mới mẻ (c. 27). Phép lạ đầu tiên Đức Giê-su làm ở hội đường này là trừ quỷ. Ở đây, có một người đàn ông bị thần ô uế ám. Trước sự hiện diện của Đức Giê-su, anh ta sợ hãi nên kêu lên: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (c. 24). Sự hiện diện của Đấng Thánh cũng đủ làm cho thần ô uế phải khiếp sợ, vì ô uế và thánh thiện không đội trời chung, Đấng thánh thiện có khả năng triệt phá thần ô uế.

Lời của Đức Giê-su bây giờ là lời trừ quỷ, lời quát mắng, lời ra lệnh đầy uy quyền, lời khiến thần ô uế phải tuân theo. “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế đã nhập vào và làm người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và sai khiến như một nô lệ. Lời Đức Giê-su là lời giải phóng để anh được thật sự là mình, được giải thoát khỏi tình trạng ô uế.

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị ô nhiễm, từ không khí, nước uống đến những sản phẩm nhiễm độc của con người. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là bầu khí ô nhiễm về tinh thần, bầu khí ô uế của văn hóa trụy lạc thấm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Xin Đức Giê-su trả lại cho ta sự trong sạch nơi cái nhìn, sự trong trắng nơi trái tim và sự trong suốt nơi mọi cuộc gặp gỡ.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top