Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay – 12/03/2024

Lời Chúa – Ga 5,1-3a.5-16:

Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: “Anh hãy vác chõng mà đi!” Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: “Vác chõng mà đi”?” Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

Suy niệm:

Các Tin Mừng Nhất lãm chẳng khi nào nói đến chuyện Đức Giê-su chữa bệnh cho ai ở vùng Giê-ru-sa-lem. Riêng Tin Mừng Gio-an nói đến chuyện Ngài chữa bệnh cho một anh bất toại tại một cái hồ, gần Cửa Chiên dẫn vào khuôn viên Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Hồ Bết-da-tha này khá lớn, có hình chữ nhật, được ngăn làm hai phần. Chính vì thế có đến năm hành lang, nơi đây, người bệnh nằm la liệt. Họ mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền khác nhau, nhưng ai đến đây cũng nuôi hy vọng khỏi bệnh.

Giữa bao người ốm đau tàn tật đó, dường như Đức Giê-su chỉ thấy một mình anh bất toại. Ngài biết anh mắc bệnh đã lâu, nằm trên chõng một thời gian dài. Ba mươi tám năm, thời gian bằng một nửa đời người. Chính Đức Giê-su là người đến với anh và mở lời bằng một câu hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (c. 6). Câu hỏi có vẻ thừa này thật ra lại chạm đến nỗi khát khao sâu thẳm của anh. Nó đụng đến nỗi đợi chờ mòn mỏi của anh từ nhiều năm qua. Anh bất toại không trả lời câu hỏi của Đức Giê-su, Người với anh vẫn còn xa lạ. Nhưng anh lại muốn trải lòng cho người lạ này thấy cái ngõ cụt của mình, những lý do khiến mình phải nằm ở đây lâu đến vậy. “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ”: đó là lý do thứ nhất. Tôi không có được sự trợ giúp từ phía bạn bè thân thuộc. Tôi cô đơn, trơ trọi một mình. Giá mà tôi có ai đó giúp tôi lúc cơ may đến… “Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”: đó là lý do thứ hai. Khi phải lê đi bằng chính sức của mình, thì tôi bao giờ cũng là người đến sau. Tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng luôn phải cam chịu thất bại. Bây giờ, tôi còn dám tin vào mình nữa không?

Anh bất toại mong có một người bạn đem anh xuống nước đầu tiên. Anh mơ thấy ngày trồi lên từ hồ nước, ướt sũng, nhưng đi lại bình thường. Anh chẳng tin rằng ngày ấy là hôm nay. Người bạn anh mong đang ở gần, kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn. Anh được khỏi bệnh mà người vẫn khô ráo. “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”: đây là lời mời hay mệnh lệnh? Bất ngờ, nhanh chóng và dễ dàng, anh đã đứng lên và đi được. Cái chõng đã vác anh, bây giờ anh vác nó. Hãy nhìn những bước đi đầu tiên của người ba mươi tám năm bất toại. Anh đã trở nên lành mạnh, dù anh không xin hay bày tỏ lòng tin nào (cc. 6, 9, 14). Giê-su đến với anh như một người bạn làm anh trở nên lành mạnh (cc. 11, 15). Vì chữa bệnh cho anh này vào ngày sa-bát, Ngài đã bắt đầu bị người Do-thái chống đối (c. 16).

Hôm nay, Đức Giê-su cũng hỏi tôi: Con có muốn trở nên lành mạnh không? Con có muốn ra khỏi sự bất toại kinh niên của mình không? Ngài mời tôi đứng lên và mạnh dạn bước đi, bỏ lại quá khứ tội lỗi. Sau khi được chữa lành, ngài dặn tôi đừng phạm tội nữa (c. 14).

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang