Thứ Ba Tuần X Thường Niên – 13/06/2023

Lời Chúa – Mt 5,13-16:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Suy niệm:

Người ta thường định nghĩa Ki-tô hữu là người tin vào Đức Ki-tô, là người sống mầu nhiệm Vượt Qua với Đức Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, hay đơn giản là người bạn của Ngài. Chẳng thể nào nói đến Ki-tô hữu mà không nói đến mối dây với Đức Ki-tô.

Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, khi nói chuyện với các môn đệ, những người vừa được nghe các Mối Phúc, Đức Giê-su lại đưa ra một định nghĩa khác về họ. “Chính anh em là muối cho đời” (c. 13). “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (c. 14). Cuộc đời này, trần gian này nằm trong định nghĩa về người Ki-tô hữu. Không có Ki-tô hữu sống lơ lửng giữa trời và đất. Họ thuộc về trời và thuộc về đất, về thế giới hiện tại và thế giới mai sau. Họ được sai vào thế giới này để phục vụ bằng cách biến đổi.

Muối có nhiều công dụng. Muối dùng để bảo quản cho khỏi hư, để nêm nếm cho đậm đà, để bón phân. Muối cần cho sự sống thường ngày con người. Đức Giê-su dùng hình ảnh muối để áp dụng cho các môn đệ. Họ cần cho trái đất này, như muối thấm vào đồ ăn, họ phải có ảnh hưởng tích cực trên trái đất. Điều làm cho muối là muối, đó là vị mặn. Muối trở nên nhạt thì đánh mất chính mình rồi, chẳng đáng gọi là muối nữa.

Đức Giê-su tự nhận mình là Ánh sáng cho thế gian (Ga 8,12; 9,5; 12,46). Bây giờ, Ngài mạnh dạn gọi các môn đệ là ánh sáng cho trần gian. Trần gian hôm nay đã được điện khí hóa khắp nơi, nhưng bóng tối và bóng mờ thì chỗ nào cũng có. Cả bên ngoài lẫn bên trong tim con người. Bóng tối thật là một quyền lực đáng sợ mà con người phải đối diện. Chỉ khi môn đệ mang Ánh sáng của Đức Giê-su và trở nên ánh sáng, khi ấy họ mới có thể giúp thế giới này bừng sáng.

Thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên núi không sao giấu được. Ngọn đèn được thắp lên cũng không để lấy thùng che lại. Căn tính của người Ki-tô hữu cũng vậy. Tự nó bừng sáng, tự nó quyến rũ, tự nó hồn nhiên tỏa hương. Đừng sợ để người khác thấy điều tốt nơi mình, nếu điều đó đưa người ta đến chỗ nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa. Một phần ba thế giới là Ki-tô hữu, bảy phần trăm người Việt Nam là Công Giáo. Chúng ta có thể làm được nhiều điều cho thế giới hôm nay.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Lên đầu trang