Thứ Ba Tuần XII Thường Niên – 25/06/2024

Lời Chúa – Mt 7,6.12-14:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay gồm những câu rời rạc. Câu đầu tiên là một câu khó hiểu đối với chúng ta ngày nay (c. 6), tuy có thể rất dễ hiểu đối với những người trực tiếp nghe Đức Giê-su. “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo…” Heo là con vật nhơ uế, chó thường được dùng để chỉ dân ngoại. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, sách Đi-đa-kê coi của thánh ở đây là Mình Thánh Chúa, từ đó xác định rằng chỉ các tín hữu mới được rước lễ (9,5). Tuy nhiên, có thể hiểu của thánh hay ngọc trai là Tin Mừng Nước Trời. Tin Mừng này có thể được đón nhận hay bị từ chối một cách thô bạo. Không hẳn chỉ dân ngoại mới có người từ chối và chà đạp viên ngọc quý, cả người Do-thái cũng có kẻ bách hại những ai rao giảng (Mt 10,17). Thái độ của người môn đệ là không dừng lại, nản lòng khi bị chối từ, nhưng tiếp tục mang sứ điệp ấy đến cho người khác.

Câu 12 thường được coi là khuôn vàng thước ngọc. Nó xuất hiện trong nhiều tôn giáo và văn hóa từ xưa. “Làm cho người khác mọi điều mình muốn họ làm cho mình.” Đây là một thái độ tích cực đòi chúng ta một chút tưởng tượng. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ,… Rồi tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi ước mong, vì giữa con người với nhau, vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là địa đàng, nơi sự dữ không còn đất đứng. Như thế, người Ki-tô hữu không chỉ yêu anh chị em trong cộng đoàn, yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,39), mà còn yêu mọi người đau khổ cơ nhỡ (Mt 25,31-46), thậm chí yêu cả kẻ thù (Mt 5,44). Cộng đoàn Ki-tô hữu là cộng đoàn yêu bằng hành động tích cực: “chính anh em hãy làm cho người ta” (c. 12). Người ta ở đây là mọi người, vượt qua mọi thứ biên giới.

Con đường mà Đức Giê-su đã đi là con đường hẹp, khó đi. Nó hẹp vì nó là con đường tình yêu, mà yêu thì không dễ. Ít ai tìm thấy con đường này, mà cũng ít người muốn đi (c. 14). Chúng ta được mời chọn đi con đường Giê-su, con đường tình yêu đòi hy sinh mạng sống, con đường đòi ra khỏi mình để sống cho và sống với tha nhân. Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang