Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – 16/08/2022

Lời Chúa – Mt 19,23-30:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

Bấy giờ, ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Suy niệm:

Người thanh niên giàu có đã bỏ đi khi Thầy Giê-su mời anh bán tài sản và cho người nghèo. Của cải đã trói buộc anh, dù anh là người có thiện chí. Anh tìm sự sống đời sau, nhưng lại bị vướng bởi vật chất đời này. “Người giàu có thật khó vào Nước Trời” (c. 23). Câu nói này của Thầy Giê-su khiến các môn đệ rất đỗi ngạc nhiên (c. 25), vì vào thời đó, giàu sang thường được coi là dấu hiệu Chúa chúc lành. Thầy Giê-su dùng một hình ảnh ngoa dụ, cường điệu, để diễn tả việc người giàu khó vào Nước Trời, khó hơn con lạc đà rất to chui qua lỗ kim rất nhỏ. Dĩ nhiên, lạc đà thì chẳng thể nào chui qua lỗ kim được, nhưng người giàu thì vẫn có thể được vào Nước Trời, dù rất khó khăn, “vì đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (c. 26).

Đã có những người giàu tốt bụng đi theo Thầy Giê-su. Họ là Giu-se A-ri-ma-thê, Ni-cô-đê-mô, Da-kêu, là các phụ nữ. Giu-se và Ni-cô-đê-mô đã lo mộ phần và việc tẩm liệm Thầy Giê-su. Da-kêu đã tự nguyện chia nửa phần tài sản mình cho người nghèo khó. Các phụ nữ theo Thầy từ Ga-li-lê đã giúp đỡ vật chất cho Thầy (Lc 8,3). Có vẻ họ được tự do với của cải trần thế. Của cải không ngăn cản họ trở thành người môn đệ Thầy Giê-su.

Nhưng cũng phải nhìn nhận của cải vật chất có sức mạnh của nó. Như người ta hay nói: có tiền mua tiên cũng được. Tiền bạc của cải có vẻ đem lại chỗ dựa vững chắc cho chủ nhân, chính vì thế người ta thích thu tích của cải một cách vô độ (Lc 12,21). Của cải làm chúng ta phải bận tâm: “Kho tàng anh em ở đâu, trái tim anh em ở đó” (Mt 6,21), kho tàng dưới đất sẽ giữ tim ta dưới đất. Ham mê của cải có thể bóp nghẹt hạt giống lời Chúa trong tim ta (Mt 13,22). Nó làm chúng ta dễ trở nên nô lệ: “Anh em không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia… Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài” (Mt 6,24). Như thế, nó có khả năng đẩy Thiên Chúa xuống hàng thứ yếu. Quả thực, của cải dễ làm ta khép lòng lại trước Thiên Chúa và tha nhân, và làm cái tôi của ta trở nên cứng cỏi, tự mãn.

Khác với anh thanh niên giàu có, nhóm Mười Hai đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. “Vậy chúng con sẽ được gì?”, họ đã hỏi Thầy Giê-su như vậy. Thầy hứa sẽ cho họ được cùng Thầy xét xử Ít-ra-en trong ngày tận thế. Hơn nữa, Thầy còn hứa rằng bất cứ ai chịu mất mát về gia đình, cơ nghiệp, đều được đền bù gấp trăm, và nhất là được sự sống đời đời (c. 29). Hôm nay, chúng ta cũng hỏi Ngài như vậy, về cái được, cái mất. Chúng ta có thể bỏ mất nhiều điều mà thiên hạ coi là giá trị, như một đời sống tiện nghi, một chỗ làm ổn định, hay một chút tiếng tăm. Chỉ mong được tấm lòng luôn an vui, hạnh phúc, vì biết mình được Đức Ki-tô và ở lại trong Ngài (Pl 3,8-9).

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang