Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên – 18/10/2022

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính

Lời Chúa – Lc 10,1-9:

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’”

Suy niệm:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (c. 2). Trong hành trình truyền giáo cuối cùng với thánh Phao-lô (Cv 20,5), Lu-ca hẳn đã thấy những cánh đồng lúa chín ở mọi nơi, đang chờ nhiều người gặt hái gấp, kẻo lúa bị hư hoại. “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi…” (c. 3). Dù chưa bao giờ gặp mặt Đức Giê-su, nhưng Lu-ca đã nghe được tiếng gọi sai đi của Ngài. Ông đã là cộng tác viên ở bên thánh Phao-lô khi người ở tù (Plm 24), và đã một mình ở lại khi người bị giam lúc cuối đời (2 Tm 4,11).

Là người dân ngoại được đón nhận Tin Mừng, Lu-ca muốn trao lại Tin Mừng đó cho những người dân ngoại khác. Vừa có học thức và khiếu văn chương, lại vừa là y sĩ (x. Cl 4,14), Lu-ca đã dùng tài năng của mình để phục vụ cho Lời Chúa (x. Lc 1,2). Người ta cho rằng Lu-ca là một họa sĩ đã vẽ chân dung Đức Mẹ, nay được tôn kính ở Đền thờ Đức Bà Cả tại Rô-ma. Nhưng điều chắc chắn hơn nhiều là Lu-ca đã vẽ chân dung Đức Giê-su, khi thánh nhân cầm bút viết sách Tin Mừng cho dân ngoại. Qua việc nghe lời giảng của các tông đồ, qua tìm hiểu và chiêm niệm, Lu-ca trở nên người hiểu rất sâu về trái tim nhân từ của Thầy Giê-su. Không hiểu Thầy Giê-su thì không thể viết được cuốn Tin Mừng như thế.

Lu-ca cho ta thấy một Giê-su say mê cầu nguyện, từ khi Ngài chịu phép rửa của Gio-an đến khi chịu treo trên thập tự. Cầu nguyện là giây phút Ngài có thể nói lên tiếng Áp-ba với Cha. Giây phút riêng tư ấy, cả môn đệ cũng không khuấy động được. Lu-ca còn cho thấy một Giê-su cương quyết lên Giê-ru-sa-lem, vì đó là ý Cha. “Hôm nay, ngày mai, và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi…” (13,33). Ngài đi đến nơi khổ đau và cái chết đang chờ đợi (Lc 9,51-19,27).

Tin Mừng của Lu-ca tràn ngập khuôn mặt của người nghèo, nghèo sức khỏe, nghèo tiền bạc, nghèo phẩm giá, nghèo đời sống tâm linh. Đức Giê-su đã chữa bệnh và trừ quỷ, chúc lành và tha thứ. Ngài đem đến cuộc cách mạng của Thiên Chúa, cho người nghèo nên giàu, đem tình thương tha thứ vô bờ của Thiên Chúa cho tội nhân đem sự bình đẳng cho các phụ nữ để họ trở nên người cộng tác (8,2-3). Vì thế Tin Mừng của Lu-ca cũng tràn ngập niềm vui, từ niềm vui của Da-ca-ri-a, của Gio-an trong bụng mẹ, của các mục đồng, đến niềm vui của các môn đệ sau khi Đức Giê-su thăng thiên (24,52).

Thánh sử Lu-ca là một người dân ngoại được ơn viết Sách Thánh. Chúng ta cũng là dân ngoại được ơn lãnh nhận đức tin. Dù không thể viết được những câu chuyện tuyệt đẹp như thánh Lu-ca, về người cha nhân hậu hay về hai môn đệ đi Em-mau, nhưng chúng ta vẫn có thể kể câu chuyện đời mình cho người khác, câu chuyện đầy ắp ân sủng Thiên Chúa và chan chứa niềm vui tri ân.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang