Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên – 20/09/2022

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ

Lời Chúa – Lc 8,19-21:

Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Suy niệm:

Chẳng rõ Đức Giê-su đã xa gia đình ở Na-da-rét bao lâu mà hôm nay Mẹ và anh em Ngài mới đến gặp Ngài. Có phải vì nhớ, hay vì lo lắng do nghe các lời đồn đại? Để biết được Ngài đang ở đâu, thì phải hỏi thăm, bởi hồi đó chưa có những phương tiện truyền thông như bây giờ. Vì vậy chuyện Mẹ đến được chỗ của Con là một nỗ lực không nhỏ. Tiếc là khi đã đến nơi Con đang giảng dạy, thì Mẹ lại không làm sao vào được, vì người đông quá (c. 19). Chắc Mẹ đã nhờ ai đó vào báo cho Đức Giê-su: “Có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy” (c. 20).

Các sách Tin Mừng Nhất Lãm đều không cho biết Đức Giê-su có ra ngoài để đón tiếp Mẹ và các anh em Ngài không. Điều này khiến ta có cảm tưởng bầu khí đón tiếp hơi lạnh lùng. Nhưng cả ba Tin Mừng đều kể lại câu nói gây sốc của Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (c. 21).

“Mẹ tôi và anh em tôi” là ai? Một câu hỏi quá dễ! Hiển nhiên, đó là những người đang đứng ở ngoài kia. Mẹ của Ngài là bà Ma-ri-a, người phụ nữ làng Na-da-rét, người đã cưu mang, cho bú mớm, và chăm lo dưỡng dục Ngài. Anh em là những người họ hàng gần gũi, tuy không phải là anh em ruột. Mẹ và anh em của Đức Giê-su là những người đang đứng ngoài nhà. Ngài không hề khinh họ, nhưng Ngài tập trung vào người trong nhà. Những người ở trong nhà là những người đang ngồi nghe lời Đức Giê-su. Họ được mời gọi không nghe suông, nhưng đem ra thực hành, để trở thành mẹ và anh em của Ngài.

Như thế Đức Giê-su đã nới rộng gia đình của Ngài. Ngài không bó hẹp trong gia đình ruột thịt, mà khai mở một gia đình mới. Gia đình thiêng liêng thì rộng lớn hơn nhiều, và mỗi Ki-tô hữu đều có chỗ trong gia đình đó. Đức Giê-su có nhiều mẹ và nhiều anh chị em. Ai nghe và thi hành lời Thiên Chúa thì trở nên mẹ của Ngài, bởi theo thánh Bê-đa, qua gương sáng và lời nói của họ, họ sinh ra Ngài trong trái tim tha nhân. Đức Giê-su là Con, luôn nghe và thi hành lời Thiên Chúa Cha. Bất cứ ai sống như Ngài cũng trở nên con Thiên Chúa, nên lập tức trở nên anh chị em với Ngài.

Chúng ta ít khi nghĩ tới chuyện mình có họ hàng với Đức Giê-su. Có một thứ liên hệ còn sâu nặng hơn cả liên hệ máu mủ nữa. Chúng ta mang dòng máu của Đức Giê-su, dòng máu vâng nghe lời Chúa. Chính Thiên Chúa nối kết Đức Giê-su và cả nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình đó có chỗ quan trọng cho Đức Ma-ri-a, vì hơn ai hết, Mẹ là người đã lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top