Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – 17/10/2023

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Lời Chúa – Lc 11,37-41:

Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Suy niệm:

Một ông Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su đến dùng bữa. Cử chỉ đó cho thấy thiện cảm của ông đối với Ngài. Đức Giê-su đã đáp lại lời mời, đã đến nhà ông và liền ngồi vào bàn tiệc. Ông chủ nhà bị sốc vì thấy khách không rửa tay trước khi ăn. Đối với ông, đây là một thói quen quan trọng, không thể thiếu. Vì thế, Đức Giê-su đã giảng cho ông một bài hẳn hoi. Tuy nhiên, vì tế nhị, vì là khách mời cho một bữa ăn, nên chắc Ngài đã chẳng nặng lời đến mức đó. Bài Tin Mừng này thật ra phản ánh sự căng thẳng từ sau năm 70, giữa những người Pha-ri-sêu thuộc giới lãnh đạo hội đường với các Ki-tô hữu.

Đức Giê-su đã dùng hình ảnh một cái chén uống nước và cái đĩa. Đối với Ngài, các người Pha-ri-sêu chỉ lo lau rửa ở bên ngoài chén đĩa. Chú trọng tỉ mỉ đến cái bên ngoài là nét riêng của họ. Lắm khi cái bên ngoài chỉ là những cái phụ thuộc, không cần thiết. Điều họ muốn mọi người tuân giữ lại không phải là chính Luật Mô-sê, nhưng chỉ là những lời giải thích chi li Luật đó được truyền miệng nơi các ráp-bi, rồi sau này được viết lại thành sách. Đức Giê-su cho thấy cái bên trong của người Pha-ri-sêu, cái bên trong của chén và đĩa mà họ không để tâm lau rửa. “Bên trong các người thì đầy chuyện cướp bóc, gian tà” (c. 39). Như thế, cái bên trong của chén đĩa tượng trưng cho cái bên trong của tâm hồn con người. Rửa sạch cái bên ngoài của chén đĩa, không đủ. Cần phải rửa sạch cả cái lòng tham lam chiếm đoạt và lòng độc ác gian tà. Rửa sạch cái bên trong mới là điều quan trọng hơn, cấp thiết hơn, khó hơn. Có khi vì khó nên người ta né tránh bằng cách làm cái dễ.

Đức Giê-su bực bội về sự tương phản này nơi một số người Pha-ri-sêu, tương phản giữa cái bên ngoài rất sạch và cái bên trong rất dơ, khiến nhiều người có thể bị ngộ nhận. Nhưng Thiên Chúa thì không. Ngài thấy cả hai, vì ngài đã làm ra cả cái bên ngoài lẫn cái bên trong (c. 40). Đức Giê-su cho ta cách để tẩy rửa cái bên trong nhơ uế, đó là bố thí (c. 41). Trong tiếng Hy-lạp, bố thí có nghĩa gốc là bày tỏ lòng thương xót. “Bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Khi bố thí chia sẻ, người ta biến đổi từ bên trong. Tấm lòng tham lam ác độc trở nên đầy tình bác ái xót thương.

Đức Giê-su đưa chúng ta về với cái bên trong, cái cốt lõi của đời Ki-tô hữu. Như người Pha-ri-sêu cách đây hai ngàn năm, chúng ta vẫn bị cám dỗ để dừng lại và mãn nguyện với cái bên ngoài. Làm sao để chúng ta thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa? Làm sao để cái bên ngoài của chúng ta thực sự phản ánh cái bên trong? Đời Ki-tô hữu chính là một nỗ lực đi từ việc giữ đạo hời hợt, hình thức, đến việc sống đạo từ trong máu thịt mình. Xin Chúa giúp ta rút ngắn khoảng cách giữa cái bên ngoài và cái bên trong.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top