Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh – 06/01/2024

Lời Chúa – Mc 1,7-11:

Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Suy niệm:

Trước khi mừng Lễ Chúa Hiển Linh cho các đạo sĩ dân ngoại, chúng ta mừng mầu nhiệm Đức Giê-su được hiển linh trên sông Gio-đan, dù theo Tin Mừng Mác-cô, cuộc hiển linh này chỉ mình Ngài biết.

Nghe lời kêu gọi của Gio-an từ hoang địa, bao người từ khắp nơi kéo đến thú tội và chịu phép rửa của ông. Phép rửa này nhằm bày tỏ lòng sám hối để được tha các tội (Mc 1,4-5). Trong số những người xếp hàng chờ đến lượt mình, có Đức Giê-su, một ông thợ mộc từ vùng Na-da-rét. Đức Giê-su có thú tội với Gio-an và sám hối để được tha thứ không? Đức Giê-su có biết mình là Đấng cao trọng mà Gio-an loan báo không? Chúng ta cần chiêm ngắm mầu nhiệm lạ lùng này thật lâu. Hành vi công khai đầu tiên của Đức Giê-su là đứng chung với đồng bào, với tội nhân, là khiêm hạ để mình bị dìm xuống nước, hầu được thanh tẩy.

Nhưng vào chính giây phút Ngài lên khỏi nước (c. 10), Ngài bất ngờ thấy trời cao mở ra: Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, Ngài nghe tiếng Thiên Chúa nói riêng với mình: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (c. 11). Đối với Đức Giê-su, đây thật là một mặc khải quan trọng. Thiên Chúa vén mở mối tương quan Cha-Con thân thiết, đồng thời, ban Thần Khí để Thần Khí ở lại mãi với Đức Giê-su. Nơi dòng sông Gio-đan hôm đó, có sự hiển linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đức Giê-su là Đấng vô tội, vì luôn làm đẹp lòng Cha, nhưng vẫn đến với Gio-an để xin chịu phép rửa sám hối. Đức Giê-su là Đấng gần gũi với Thiên Chúa như Con với Cha, nhưng cũng gần gũi với anh em của mình. Những gì đã xảy ra ở sông Gio-đan sẽ xảy ra mãi cho Đức Giê-su. Mỗi lần Ngài khiêm hạ dìm mình, xóa mình, hủy mình, là mỗi lần Ngài được nghe, được thấy Thiên Chúa mặc khải. Sau khi chấp nhận đi con đường thập giá (Mc 8,31), Đức Giê-su được biến hình và được Cha tỏ mình trên núi (Mc 9,2). Sau khi chấp nhận dìm mình trong cái chết nhục nhã, Đức Giê-su đã được Cha phục sinh và nâng dậy. Có thể câu đầu tiên Chúa Cha nói với Ngài là: “Cha hài lòng về Con”.

Cuộc sống người Ki-tô hữu cũng là liên tục dìm mình. Thánh Phao-lô nói: khi được dìm vào nước lúc chịu phép thánh tẩy, chúng ta được dìm vào trong cái chết của Đức Giê-su (Rm 6,3). Chỉ ai chấp nhận bị dìm như thế, người ấy mới được sống đời sống mới. Đức Giê-su chịu phép rửa là mầu nhiệm đầu tiên của Năm Sự Sáng. Ánh sáng của Thiên Chúa chỉ bừng tỏa trên con người khiêm nhu.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang