Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay – 16/03/2024

Lời Chúa – Ga 7,40-53:

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giê-su giảng, có nhiều người trong dân chúng nói rằng: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!” Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm qua cho thấy người Do-thái không tin Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, vì đối với họ, Đấng Ki-tô phải là người mà họ không biết xuất thân từ đâu. Còn Đức Giê-su thì họ tự hào đã quá biết gốc gác của Ngài (Ga 7,27). Bài Tin Mừng hôm nay lại tiếp tục cuộc tranh luận về căn tính của Đức Giê-su.

Đức Giê-su gây ra một sự chia rẽ trong dân chúng đang nghe Ngài giảng tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem (cc. 40-45). Có những người tin Ngài là Vị Ngôn sứ được ông Mô-sê tiên báo (Đnl 18,15). Có người lại cho Ngài là Đấng Ki-tô (c. 41). Có người không đồng ý như thế, vì Đức Giê-su xuất thân từ Ga-li-lê, còn Đấng Ki-tô thì phải xuất thân từ Bê-lem, quê của vua Đa-vít (c. 42). Thật ra, chuyện gốc gác Đức Giê-su ở đâu chẳng quan trọng mấy. Chuyện quan trọng là Đức Giê-su Na-da-rét ấy xuất thân từ Thiên Chúa.

Đức Giê-su còn gây ra sự chia rẽ trong giới lãnh đạo. Các thượng tế và người Pha-ri-sêu đã sai các vệ binh đi bắt Đức Giê-su (c. 32). Nhưng họ đã không tuân lệnh các nhà lãnh đạo ấy, chỉ vì họ bị ngây ngất trước lời giảng dạy đầy quyền uy của Ngài. “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy” (c. 46). Nhận xét của họ còn đúng mãi đến tận thế. Trước chuyện bất phục tùng của các vệ binh, người Pha-ri-sêu cảm thấy bực bội. Họ không thể hiểu được tại sao các vệ binh lại có thể bị lừa dối dễ đến thế. Vì khinh bỉ những người tin vào Đức Giê-su, họ gọi những người này là bọn dân đen, là thứ người dốt nát không biết Lề Luật. Ai không biết Lề Luật thì cũng chẳng thể giữ Lề Luật, nên đây đúng là những người bị Thiên Chúa nguyền rủa (c. 49).

Thật ra, không phải là không có thủ lãnh nào trong dân tin vào Đức Giê-su. Ông Ni-cô-đê-mô là một thủ lãnh (Ga 3,1) đã đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ngay bây giờ, ta sẽ thấy ông dám lên tiếng để bênh vực cho Ngài (c. 50). Ông đòi Đức Giê-su phải có tiếng nói trước khi bị kết tội (x. Đnl 1,16-17). Khi kết án Ngài cách vội vã, Thượng Hội Đồng Do-thái đã phạm luật. Nhưng tiếng nói của ông đã không được lắng nghe cách nghiêm túc. Bất chấp vai vế của mình, ông cũng bị chế nhạo: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao?” (c. 52). Người Ga-li-lê là hạng người bị coi khinh vì ít giữ Luật so với người Giu-đê. Nhưng đừng quên từ Ga-li-lê cũng có ngôn sứ Giô-na, con ông A-mít-tai (2 V 14,25).

Thái độ của các thượng tế và người Pha-ri-sêu thật đáng để ta suy nghĩ. Họ khép lại trong thành kiến với Đức Giê-su. Họ vùi dập bất cứ ai có cái nhìn ngược với họ, dù là vệ binh hay ông Ni-cô-đê-mô. Họ không ngại châm biếm hay khinh miệt những người khác quan điểm. Xin Chúa cho chúng ta hồn nhiên như các vệ binh và can đảm nói lên sự thật như ông Ni-cô-đê-mô.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang