Thứ Bảy Tuần Thánh – 08/04/2023

Lời Chúa – Mt 28,1-10:

Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

Suy niệm:

Thật lạ lùng khi vào thời Đức Giê-su, thời người ta không coi lời chứng của phụ nữ là có giá trị pháp lý, Mát-thêu lại kể cho chúng ta chuyện hai phụ nữ làm chứng về Chúa phục sinh. Nếu chuyện ấy không có thật, chẳng ai bịa đặt ra một chuyện vô bổ như thế.

Hai bà Ma-ri-a này đã chứng kiến cái chết của Thầy Giê-su (Mt 27,56), đã dự việc chôn cất Thầy và biết rõ vị trí ngôi mộ (27,61). Suốt ngày sa-bát, trong đau đớn và nhớ nhung, hai bà như sống trong một cuộc canh thức dài. Họ chỉ mong cho chóng sáng để ra viếng mộ. Các bà là những người đến mộ đầu tiên, nên được diễm phúc chứng kiến những điều kỳ diệu. Đất rung chuyển dữ dội, một thiên thần chói ngời từ trời xuống, lăn tảng đá che cửa mộ ra và ngồi lên trên. Quyền năng uy nghi của Thiên Chúa đè bẹp sức mạnh của tử thần. Tảng đá nặng nề chẳng cầm giữ được Đấng bị đóng đinh.

Các bà đi tìm Đấng đã chết nơi nấm mộ. Nhưng Đấng ấy đâu có ở đây, vì Đấng ấy đã trỗi dậy rồi (c. 6). Thiên thần mời các bà đến xem chỗ Người nằm để kiểm chứng. Quả thực, chẳng còn thân xác Người ở đó, ngôi mộ trống trơn. Nhưng sự trống trơn này lại thật là một tin mừng. Vì nếu Người còn nằm đó thì ai dám nói Người đã sống lại. Ngôi mộ trở nên trống là do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa Cha. Cha đã nâng con trỗi dậy và cho con được phục sinh. Đấng bị đóng đinh đã chết và đã nằm xuống. Đấng nằm xuống đã được nâng dậy và sẽ đi gặp môn đệ ở Ga-li-lê (c. 7).

Lòng vui như mở hội, các bà vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ. Đang khi chạy về thì chính Đấng phục sinh hiện ra đón gặp họ. Ngây ngất vì cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ, các bà chỉ biết phủ phục dưới chân Người mà thờ lạy (c. 9). Thầy Giê-su không dặn điều gì khác với vị thiên thần ngoài mộ. Chỉ có điều Thầy vẫn gọi các môn đệ là anh em (c. 10), dù họ đã bỏ rơi Thầy trong lúc Thầy cần đến họ nhất. Rõ ràng Thầy Giê-su phục sinh muốn tha thứ và làm hòa với họ.

Các phụ nữ đã trở nên những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Họ đã thấy ngôi mộ trống, hơn nữa, họ còn được gặp Đấng sống lại. Nhờ họ mà có cuộc gặp gỡ giữa Thầy Giê-su và các môn đệ ở Ga-li-lê. Giáo Hội hôm nay cần những người có kinh nghiệm gặp Chúa, để loan báo Tin Mừng và giúp người khác gặp Chúa. Lúc nào Giáo Hội cũng cần những Ma-ri-a cháy bỏng một tình yêu.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top