Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – 21/05/2022

Lời Chúa – Ga 15,18-21:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm:

Khi Đức Giê-su còn sống bên các môn đệ, chưa xảy ra chuyện các môn đệ bị thù ghét một cách nghiêm trọng. Nhưng khi Tin Mừng Gio-an được viết gần xong, thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Các Ki-tô hữu gốc Do-thái đã bị trục xuất ra khỏi hội đường, và người Rô-ma đã bách hại các Ki-tô hữu không nương tay. Bài Tin Mừng hôm nay là một lời tiên báo của Đức Giê-su về số phận của các Ki-tô hữu, trong mọi thời đại.

Đức Giê-su đã nói đến việc mình tự nguyện hy sinh mạng sống, vì Ngài là Mục tử nhân lành muốn bảo vệ đàn chiên (Ga 10,11.17-18). Ngài sẽ phải chiến đấu gay gắt để chống lại sói dữ hay kẻ trộm. Đức Giê-su cũng nói đến việc Ngài sẽ hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình là các môn đệ (cc. 12-13). Ngài sẽ xung đột với tên Thủ lãnh thế gian (Ga 14,30). Thế gian là một thế lực thù ghét và âm mưu chống lại Ngài. Một số nhà lãnh đạo Do-thái giáo đã đứng hẳn về phía thế gian ấy. Cái chết của Đức Giê-su trên thập giá là đỉnh điểm của sự thù ghét. Thủ lãnh thế gian đã có được một chiến thắng tạm thời. Nhưng chính sự thua cuộc của Đức Giê-su lại vén mở tình yêu Thiên Chúa, và là khởi đầu cho một chiến thắng vẻ vang hơn, chiến thắng chính Tử thần.

Những môn đệ Đức Giê-su cũng phải chia sẻ số phận của Thầy. Không phải các môn đệ luôn luôn được thế gian đón nhận. “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (c. 20). “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (c. 18). Bị ghét bỏ, bị bắt bớ, bị giết hại: đó là thân phận của Thầy Giê-su, và của những học trò đi theo Thầy, mãi đến tận thế. Nếu thế gian có thái độ thù nghịch với các Ki-tô hữu, lý do là vì họ không thuộc về thế gian, và đã được tách khỏi thế gian (c. 19). Tuy nhiên, họ vẫn không bị cất khỏi thế gian (Ga 17,15), mà còn được sai vào trong thế gian để biến đổi thế gian đó (Ga 17,18). Chính cái thế giằng co thuộc về bản chất của người Ki-tô hữu: vừa ở trong thế gian, lại vừa không thuộc về nó, vừa được chọn ra khỏi thế gian, lại vừa được sai vào trong nó, đã đưa người môn đệ vào những thách đố khôn lường.

Theo một nghiên cứu năm 2002 của nhà báo người Ý, ông Antonio Socci, có khoảng 70 triệu người Ki-tô hữu chết vì đức tin trong 20 thế kỷ qua. Nhưng chỉ riêng trong thế kỷ 20, đã có hơn 45 triệu người bị chết. Chúng ta không kiểm chứng được nghiên cứu của ông, nhưng chúng ta biết cuộc bách hại các Ki-tô hữu vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Xin được ơn thuộc trọn về Giê-su dù phải lội ngược dòng với thế gian.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang