Thứ Bảy Tuần V Thường Niên – 10/02/2024

TẾT NGUYÊN ĐÁN-GIÁP THÌN

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ

Lời Chúa – Mt 6,25-34:

Khi ấy, Đức Giê-su lại nói với các môn đệ rằng: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Suy niệm:

Ngày Tết báo hiệu năm cũ đã qua và năm mới đang đến. Chúng ta cần nhìn lại năm qua với cái nhìn của Chúa để thấy tất cả là hồng ân, kể cả những gì người đời coi là xui xẻo, bất hạnh. Chúa đã cho chúng ta sống thêm một năm trên đời. Chúng ta nhận ra thời gian một ngày nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống. Nhà nông nhận ra thời gian một tháng nhờ mặt trăng khuyết rồi lại tròn. Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng quý báu như vậy trên bầu trời. Thời gian theo Ki-tô giáo không đi theo đường xoắn ốc, nhưng theo đường thẳng. Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi không trở lại, nên đáng quý. Con Thiên Chúa làm người đã sống trong dòng thời gian như ta. Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh cửu.

Ngày Tết, người ta thường hay chúc nhau. Chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, chúc mọi sự như ý,… Ta có thể học cách chúc rất đẹp trong Sách Dân Số (Ds 6,22-27). Đức Chúa chỉ dạy cho ông Mô-sê để ông này chỉ lại cho tư tế A-ha-ron biết cách chúc lành cho dân. Có ba lời chúc, mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ “Đức Chúa”: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn anh em và ban bình an cho anh em.” Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn về sức khỏe, sống lâu, an ninh, thịnh vượng,… Rốt cuộc, chính Đức Chúa là Đấng chúc lành cho dân Ít-ra-en. Chính Đức Chúa đóng ấn Danh của Ngài trên họ để bảo trợ. Và hôm nay, chính Ngài cũng ban ơn cho ta nhờ Danh Đức Giê-su.

Trước thềm Năm Mới, không ai tránh khỏi nỗi lo về tương lai. Có nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn trước mắt là có thật. Có nhiều nỗi lo chỉ vì con người thấy mình mong manh. Nỗi lo quấn lấy con người và làm tâm con người không yên. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su bốn lần nhắc chúng ta “Đừng lo.” Và Ngài cho ta thấy những lý do tại sao lại không nên lo. Vì dù có lo, ta cũng không thể kéo dài thêm cuộc sống (Mt 6,27). Vì Thiên Chúa lo ăn cho chim trời, lo áo đẹp cho hoa huệ, nên Ngài chắc chắn sẽ lo cho con người quý giá hơn vạn vật. Vì Thiên Chúa thấu biết những nhu cầu vật chất của ta (Mt 6,32) và sẽ thêm cho ta những gì ta còn thiếu (Mt 6,33).

Nếu Ki-tô hữu không bị quay quắt vì lo âu thì không phải vì họ là trẻ con chưa biết lo, hay vì họ tự tin, giỏi giang hơn người khác. Đơn giản chỉ vì họ có một Người Cha biết quan tâm đến mọi nhu cầu của họ. Ki-tô hữu được giải thoát khỏi nỗi lo về miếng cơm manh áo. Đó không phải là những điều họ đôn đáo kiếm tìm. Điều họ tìm kiếm trước tiên là Nước Thiên Chúa. Làm sao để Nước Thiên Chúa đến trên trần gian, Nước của yêu thương, công bình, sự thật và sự sống? Làm sao để danh Chúa được tôn vinh hơn trên mặt đất này? Khi đặt vinh quang của Thiên Chúa lên trên hết và trước hết, họ không còn bị ám ảnh bởi nhu cầu của ngày mai, và sẽ cảm được sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

Ki-tô hữu tận tụy hết mình cho công việc trên trần gian, nhưng lại không sống trong bất an, lo âu. Như đứa con tin tưởng ngồi trong lòng cha, họ biết mình sẽ chẳng thiếu gì.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top