Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – 14/10/2023

Lời Chúa – Lc 11,27-28:

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Thánh Lu-ca hẳn đã dựa vào một nguồn tài liệu riêng để viết nên đoạn Tin Mừng rất ngắn này. Khung cảnh có vẻ diễn ra ở ngoài trời, có đám đông dân chúng. Đức Giê-su đang giảng dạy, còn dân chúng thì nghe. Bất ngờ có một phụ nữ cất cao giọng mà nói với Ngài rằng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”

Đây là một lời ca ngợi thân mẫu của Thầy Giê-su. Người phụ nữ chắc đã rất tâm đắc với những lời Thầy giảng, nên từ lòng ngưỡng mộ đối với Thầy, bà đã bật lên lời ngợi khen đối với người mẹ của Thầy. Lòng dạ của thân mẫu Thầy đã cưu mang Thầy chín tháng. Chín tháng đủ để một thai nhi cứng cáp mà nhìn thấy ánh mặt trời. Chín tháng ấp ủ, mẹ và con gần gũi nhau như là một. Không phải chỉ chín tháng cưu mang, mà còn ba năm bú mớm. Mẹ nuôi con bằng chính dòng sữa của mình, sự sống của mình. Để con được lớn lên, có thể đứng đây mà giảng thuyết. Rõ ràng thân xác mẹ là cái nôi ru cho con lớn lên. Mẹ vừa lo sinh, vừa lo dưỡng. Lời khen ngợi của người phụ nữ vang ra cả đám đông. Khen mẹ chính là khen con một cách gián tiếp. Phải là một người mẹ tuyệt vời mới sinh được một người con tuyệt vời đến thế! Ma-ri-a có phúc vì Mẹ được chọn để sinh dưỡng Đấng Cứu Độ. Bà Ê-li-sa-bét đã từng lớn tiếng kêu lên mối phúc này (Lc 1,42) : “Em có phúc hơn mọi phụ nữ, và phúc cho hoa trái của bụng dạ em.” Như thế Mẹ có phúc vì Con có phúc.

Đức Giê-su không phản đối hay phủ nhận câu nói của người phụ nữ đang đứng nghe giảng cùng với đám đông. Ngài chỉ muốn điều chỉnh cho hợp với bầu khí hiện tại, khi những người trong đám đông đang ở tư thế lắng nghe. “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Một mối phúc mới tưởng như không liên hệ gì với mối phúc trước, kỳ thực đó là điều Mẹ Ma-ri-a đã sống từ lâu. Ai lắng nghe tiếng Chúa bằng Mẹ? Ai giữ lời Chúa bằng Mẹ? Trước khi cưu mang Ngôi Lời nơi thân xác, Mẹ Ma-ri-a đã đón lấy Lời Chúa vào cuộc đời mình.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang