Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên – 21/10/2023

Lời Chúa – Lc 12,8-12:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.”

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

Suy niệm:

Người ta thường nói giữ đạo tại tâm. Đức Giê-su hôm nay đòi ta phải tuyên xưng Ngài trước mặt người đời, nghĩa là tuyên xưng một cách công khai, không giấu diếm. Các thánh tử đạo Việt Nam ngày xưa đã có kinh nghiệm đó. Chỉ cần bước qua thập giá là coi như chối bỏ niềm tin vào Đức Giê-su. Không bước qua thập giá là cử chỉ tuyên xưng đức tin rõ ràng nhất. Một đoàn người đông đúc đã sẵn lòng chịu muôn vàn khổ hình, nhưng quyết không bước qua thập giá.

Phê-rô đã có kinh nghiệm về sự công khai chối bỏ Thầy (Lc 22,57). Ông bảo mình không biết Thầy, không phải là người đã ở với Thầy, đã theo Thầy như một môn đệ và như một người bạn. Đơn giản là ông sợ bị liên lụy, sợ chịu chung số phận của Thầy. Xưa nay, chẳng ai tuyên xưng Đức Giê-su mà không phải trả giá. Tuyên xưng bằng cách không bước qua thập giá như hồi xưa, hay tuyên xưng bằng cách bước qua những mời mọc thời nay, coi nhẹ những gì thế gian mê đắm và ưa chuộng như khoái lạc, địa vị, quyền lực, giàu sang. Phê-rô đã bất ngờ và dễ dàng sa ngã. Nhưng Đức Giê-su đã cầu xin để ông được đứng lên (Lc 22,32).

Sau này, Phê-rô sẽ có kinh nghiệm khác về việc công khai tuyên xưng. Đó là lúc ông và Gio-an bị đem ra trước Hội Đồng Do-thái (Cv 4,8), sau khi đã chữa một người bất toại ở cửa Đền thờ. Phê-rô được đầy tràn Thánh Thần, đã mạnh dạn làm chứng về Đức Ki-tô. Hội Đồng kinh ngạc trước sự bạo dạn của ông, vì biết ông là người ít học, quê mùa (Cv 4,13). Bạo dạn là nét của cộng đoàn sơ khai, khi đứng trước đe dọa (Cv 4,29). “Anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (cc. 11-12). Không sợ và không lo, đó là thái độ của người Ki-tô hữu trưởng thành trước nghịch cảnh.

Đừng phạm thượng đến Thánh Thần, vì sẽ không được tha (c. 10). Xúc phạm đến Thánh Thần là cứ ngoan cố, khăng khăng chống lại tác động của Ngài trong đời ta. Những mời gọi của Thánh Thần bị bóp chết ngay từ đầu. Một người dứt khoát từ chối Thánh Thần là từ chối chính Thiên Chúa. Người ấy không có sự mở ra sẵn sàng để đón nhận. Người ấy không được tha thứ, đơn giản vì không muốn nhận ơn ấy.

Xin cho chúng ta nhận được sự nâng đỡ của Thánh Thần để làm chứng cho Giê-su giữa lòng thế giới. Và xin cho ta chấp nhận cái giá phải trả cho một tình yêu tín trung.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top