Thứ Hai. Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – 09/01/2023

Lời Chúa – Mt 3,13-17:

Khi ấy, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ, ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Suy niệm:

Xếp hàng chung với những người thu thuế, tội lỗi, Ðức Giê-su chờ đến phiên mình được Gio-an làm phép rửa. Gio-an bối rối, khước từ. Ðấng ông không đáng xách dép, Ðấng là thẩm phán quyền uy, Ðấng sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, Ðấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối. Ðức Giê-su mời gọi ông cứ làm, dù ông không hiểu, vì đó là điều hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Câu nói đầu tiên của Ðức Giê-su trong Tin Mừng Mát-thêu (3,15) tóm gọn cả cuộc đời tương lai của Ngài. Ngài chỉ muốn giữ trọn, làm trọn điều Thiên Chúa muốn. Ðức Giê-su hạ mình trước mặt Gio-an, và Ngài còn dìm mình thật sâu trong dòng nước. Ngài chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải của cả dân tộc.

Chính lúc Ngài tự hạ vì vâng phục, Thiên Chúa lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. “Vừa ở dưới nước lên, thì kìa, các tầng trời mở ra.” Tầng trời mở ra là dấu hiệu Thiên Chúa muốn ngỏ lời. “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.” Ðức Giê-su đã được thụ thai nhờ Thánh Thần, nay Ngài lại nhận được Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ. “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Chúa Cha trìu mến giới thiệu cho ta Con của Ngài. Cha tấn phong Ngài làm Mê-si-a, nhưng theo kiểu một Tôi Tớ. Ðức Giê-su hiểu những gì Cha mới vén mở cho mình. Qua bao năm cầu nguyện, Ngài đã được Cha tỏ lộ về căn tính và sứ mạng thiên sai của Ngài. Nhưng hôm nay, nơi sông Gio-đan, Cha đã chuẩn nhận một cách long trọng và dứt khoát. Cả con người Ngài bừng lên ánh sáng và sức mạnh. Ðức Giê-su biết giai đoạn ẩn dật ở Na-da-rét đã kết thúc. Ðã đến lúc Cha muốn Ngài lên đường.

Kinh nghiệm bên sông Gio-đan, Ðức Giê-su chẳng thể quên. Kinh nghiệm ấy được sống và lớn lên trong suốt đời Ngài. Ngài không chỉ đứng chung với tội nhân, Ngài còn gần gũi họ, nâng dậy và gánh tội của họ. Ngài chết với những tội nhân và chết như một tội nhân. Các tầng trời đã mở ra và không bao giờ khép lại. Sự hiện diện, lời nói, hành động của Ngài đã luôn là một vén mở về khuôn mặt của Thiên Chúa. Thần Khí Thiên Chúa đã ngự trên và ngự trong Ngài. Thần Khí là bạn đường, hướng dẫn Ngài vào hoang địa, đưa Ngài đi giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật. Thần Khí làm Ngài hớn hở mừng vui cất lời ca ngợi. Nhờ Thánh Thần, Ngài đã luôn sống như Con của Cha, luôn làm điều đẹp lòng Cha và sống đơn sơ phó thác. Phép rửa ở Gio-đan chuẩn bị cho phép rửa nơi thập giá.

Chúng ta được mời gọi sống phép Rửa mình đã lãnh nhận. Mai táng cái tôi ích kỷ và rạng rỡ trong cái tôi tự do.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang