Thứ Hai. Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – 08/01/2024

Lời Chúa – Mc 1,7-11:

Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Suy niệm:

Các Ki-tô hữu ở thế kỷ đầu thật hết sức bối rối trước sự kiện Ðức Giê-su lãnh phép rửa của Gio-an. Tại sao Ngài lại đến với Gio-an như một môn đệ để chịu phép rửa, nhằm bày tỏ lòng sám hối? Ngài có cần sám hối không nếu thật sự Ngài vô tội? Ðã có bao câu trả lời cho vấn nạn này. Chúng ta chỉ cần nhìn ngắm Ðức Giê-su bên bờ sông Gio-đan. Ngài đứng xếp hàng cùng với dân tộc của Ngài. Ngài trà trộn với những tội nhân muốn sám hối. Ngài chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng sông. Có ai nhận ra Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Ðấng xóa tội trần gian không? Ðấng thánh thiện lại khiêm nhu đứng bên kẻ tội lỗi. Ðấng sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần nay lại xin được chịu phép rửa sám hối trong nước. Hành vi đầu tiên công khai của Ðức Giê-su lại là một hành vi khiêm hạ, dìm mình, mất hút… Ngài chỉ là một kẻ vô danh bên cạnh một Gio-an tăm tiếng.

Nhìn Ðấng Cứu Ðộ cúi mình chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là đồng hành và liên đới. Ðồng hành với người khác đòi tôi phải đi chậm lại. Liên đới với người khác đòi tôi nhỏ bé đi. Ðồng hành đòi tôi có chung một tâm tình với người khác. Ðấng vô tội nếm được cái ray rứt của tội nhân và cảm được nỗi khát khao đổi đời của họ. Ðức Giê-su đã đồng hành với con người cho đến chết. Ngài đã chia sẻ thân phận của người nghèo, người khổ đau, người bị bỏ rơi, bị thất bại, bị kết án và cả thân phận khắc khoải của tội nhân. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm đồng hành. Thiên Chúa tập làm người để hiểu được con người. Ngài cúi xuống để nâng con người lên.

Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giê-su cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngài muốn gặp gỡ Cha trong tư cách là Con. Chính trong giây phút hiệp thông sâu đậm này mà Ngài cảm thấy được Thánh Thần tràn ngập, và tự thâm tâm, Ngài nghe rõ tiếng của Cha. Cha âu yếm gọi Ngài là Con và phong Ngài làm Mê-si-a: “Con là Con của Cha. Hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” Từ hôm nay, Ðức Giê-su hiểu rằng giờ lên đường đã điểm. Thời gian ẩn dật ở Na-da-rét đã kết thúc. Cha ban Thánh Thần để ủy thác cho Ngài một sứ mạng. Ðức Giê-su đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời. Sông Gio-đan, nơi Ngài gắn bó với tội nhân, với dân tộc, đã trở nên nơi Ngài gắn bó với Cha trong Thánh Thần. Nơi đi xuống cũng là nơi đi lên. Nơi Ngài được sai đến cũng là nơi Ngài đang hiện diện.

Chúng ta đã chịu phép Rửa của Ðức Giê-su trong Thánh Thần. Phép Rửa này có đưa chúng ta lên đường phục vụ không? Mỗi ngày, ta có lại thấy mình được Cha sinh ra không?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang