Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – 25/04/2022

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính

Lời Chúa – Mc 16,15-20:

Khi ấy, Chúa Giê-su hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm:

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng. Ngài thường được coi là người viết cuốn sách Tin Mừng đầu tiên. Ngài đã thu thập những tài liệu có trước, rồi sắp xếp lại thành một câu chuyện. Mác-cô muốn kể một câu chuyện lý thú về Đức Giê-su. Dù khả năng viết tiếng Hy-lạp của ngài không thuộc loại giỏi, nhưng bù lại, ngài là một nhà kể chuyện có tài. Ngài cho chúng ta một khuôn mặt Đức Giê-su rất sống động và rất người. Đức Giê-su ấy biết giận dữ, biết xao xuyến, biết ngạc nhiên như người khác.

Mác-cô đã cầm bút viết tác phẩm của mình về Thầy Giê-su trong một giai đoạn đen tối của Giáo hội sơ khai. Vào năm 64, bạo chúa Nê-rô đốt thành Rô-ma và đổ tội cho các Ki-tô hữu. Cuộc bách hại dữ dội bắt đầu tại Rô-ma. Vậy mà tại nơi ấy, giữa thời điểm căng thẳng ấy, Mác-cô viết sách Tin Mừng dành cho những Ki-tô hữu không phải là người Do-thái. “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa” (Mc 1,1): Mác-cô đã bắt đầu tác phẩm của mình như thế. Sách này thật là Tin Mừng nâng đỡ các tín hữu bị chao đảo bởi bách hại. Đức Giê-su vác thánh giá mời gọi người ta trung tín bước theo Ngài. Ngài đã chết nhưng hẹn gặp lại các môn đệ ở Ga-li-lê sau khi Ngài phục sinh.

Bài Tin Mừng hôm nay, tuy không phải do thánh Mác-cô soạn thảo, nhưng lại hợp với ngày lễ mừng thánh nhân. Đấng sống lại kêu gọi nhóm Mười Một đi khắp thế giới để rao giảng Tin Mừng. Đó là Tin Mừng về Đức Giê-su bị đóng đinh nhưng nay được phục sinh, được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (c. 19). Các tông đồ đã vâng lời, đi rao giảng khắp nơi. Chúa lên trời nhưng Ngài vẫn cùng làm việc với họ như xưa. Ngài giúp họ có khả năng trừ quỷ, chữa bệnh, nói những thứ tiếng lạ. Ngài bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy do rắn rết hay thuốc độc (cc. 17-18).

Giáo Hội hôm nay cần nhiều Ki-tô hữu say mê rao giảng Tin Mừng. Trên quê hương vẫn còn nhiều nơi vắng tiếng chuông nhà thờ buổi sáng. Mác-cô đã kể chuyện về Giê-su bằng ngòi bút, viết trên giấy da hay giấy cói. Chúng ta có nhiều phương tiện nhanh hơn, rộng hơn, để kể chuyện về Giê-su. Làm sao để Giê-su đến gặp con người qua internet, sách báo, phim ảnh,…? Làm sao để cuộc đời chúng ta trở thành một cuốn sách Tin Mừng để ai đọc cũng gặp được Giê-su?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top