Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – 23/05/2022

Lời Chúa – Ga 15,26-16,4a:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.

Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

Suy niệm:

Chúng ta thường cầu xin Chúa Thánh Thần trước một cuộc tĩnh tâm, một hội nghị hay một cuộc gặp gỡ tìm ý Chúa. Thánh Thần cho ta ánh sáng để quyết định. Nhưng Thánh Thần cũng là Đấng ban sức mạnh đỡ nâng, nhất là lúc Giáo Hội gặp gian nan thử thách.

Bài Tin Mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh của sự bách hại. Các môn đệ sẽ bị ghét bỏ, bắt bớ (Ga 15,18-20). Hơn nữa, họ còn bị trục xuất khỏi hội đường và bị giết (Ga 16,2). Sau khi Đức Giê-su về trời, ai sẽ là người đứng ra bảo trợ họ? Ai sẽ là người giúp họ can đảm để làm chứng cho Đấng phục sinh? Đức Giê-su trả lời: chính Thánh Thần, Đấng mà Ngài sai đến từ nơi Cha. Thánh Thần từ từ tỏ mình ra như một Đấng, một ngôi vị có thực, đang hiện diện trong lòng từng Ki-tô hữu và trong cộng đoàn. Thánh Thần là Đấng ở với anh em, ở giữa anh em và ở trong anh em (Ga 14,16-17). Như thế, Đức Giê-su thực sự chẳng lìa xa chúng ta. Ngài vẫn hiện diện liên tục bên chúng ta, nhờ Thánh Thần Ngài sai đến.

Giáo Hội sơ khai đã có kinh nghiệm sâu xa về Đấng Bảo trợ này, đặc biệt trong giai đoạn bị bách hại. Tê-pha-nô là người đầy Thánh Thần (Cv 6,5). Khi ông tranh luận với những người Do-thái cứng lòng, Thánh Thần đã ban cho ông lời lẽ khôn ngoan không ai địch nổi (Cv 6,10). Trong Thánh Thần, ông đã làm chứng cho Đức Giê-su phục sinh, Đấng đang đứng bên hữu Thiên Chúa (Cv 7,55-56). Chính lời chứng này đã đưa ông đến cái chết tử đạo đầu tiên. Cái chết của Tê-pha-nô nhắc ta nhớ lời hứa của Đức Giê-su. Giờ bị thẩm tra là giờ thánh, giờ làm việc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi đứng trước các nhà lãnh đạo, Đức Giê-su khuyên ta đừng lo phải nói gì, “vì trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết điều phải nói” (Lc 12,12), đến nỗi “không phải chính anh em nói, mà là Thần khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20). Cái chết của bất kỳ vị tử đạo nào cũng là một sự kết hợp diệu kỳ giữa lời chứng bằng máu của họ với lời chứng của Thánh Thần ở trong họ. “Người sẽ làm chứng về Thầy, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,26-27).

Chẳng bao giờ các Ki-tô hữu hết gặp khó khăn khi còn sống ở đời này, hết phải làm chứng cho Đức Giê-su trước một thế giới thù nghịch. Chẳng phải bách hại chỉ có dưới thời các vua triều Nguyễn. Cuộc sống tiện nghi, dễ chịu thời nay cũng là một thứ bách hại nhẹ nhàng, khiến nhiều Ki-tô hữu bị vướng vào và dễ dàng bước qua thập giá. Xin Thánh Thần thêm sức cho ta khi ta phải lội ngược dòng.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang