Thứ Hai Tuần VI Thường Niên – 13/02/2023

Lời Chúa – Mc 8,11-13:

Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Suy niệm:

Ai cũng dễ bị hấp dẫn bởi cái lạ thường, cái khác thường. Còn cái bình thường, như thường, thì ít hấp dẫn, lắm khi tẻ nhạt. Chỉ cần nghe đâu đó có hiện tượng khác thường là người ta đổ xô đến, lắm khi chẳng cần suy nghĩ để biết có thực không, có đáng tin không.

Đức Giê-su đã làm nhiều phép lạ trong mấy năm sứ vụ. Những phép lạ đó không nhằm ra oai biểu diễn quyền uy, cũng không nhằm lôi kéo sự tôn vinh của dân chúng. Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc đền thờ: một cám dỗ làm điều ngoạn mục để thu hút quần chúng. Ngài cũng từ chối xuống khỏi thập giá: một hành vi đủ làm bẽ mặt những kẻ giết Ngài. “Cứ xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy và tin” (Mc 15,32). Đức Giê-su không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội Cha. Ngài đã ở lại trên thập giá như một người có vẻ thua cuộc…

Ki-tô Giáo không đặt nền trên những chuyện dị thường, ma quái. Đức Giê-su đã làm phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ vì Ngài chạnh lòng thương trước nỗi khổ đau của con người, vì Ngài muốn đáp lại lòng tin quá lớn của bệnh nhân, và vì Ngài muốn cho thấy Nước Thiên Chúa đã đến rồi. Phép lạ lớn nhất của Đức Giê-su là Tình Yêu.

Các ông Pha-ri-sêu không phủ nhận chuyện Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ. Sau này, các thượng tế cũng nhìn nhận: “Hắn đã cứu được người khác…” (Mc 15,31). Nhưng họ thấy điều đó vẫn không đủ hoành tráng và gây ấn tượng. Họ đòi một dấu lạ từ trời, một dấu lạ lớn hơn để họ tin vào Ngài. Đức Giê-su đã mạnh mẽ từ chối đòi hỏi ấy.

Làm sao chúng ta nhìn ra được những điều bình thường, nho nhỏ mà Chúa vẫn làm cho chúng ta mỗi ngày? Nhiều khi, chúng ta vẫn đòi những điều lạ lùng hơn, lớn lao hơn. Như người Pha-ri-sêu, chúng ta chẳng hề mãn nguyện. Chúng ta vẫn muốn thử Thiên Chúa, bởi lẽ chúng ta không tin Ngài. Xin cho tôi thấy được sự kỳ diệu của Tình Yêu nơi những điều tưởng như là tự nhiên của cuộc sống.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang