Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – 22/05/2023

Lời Chúa – Ga 16,29-33:

Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Suy niệm:

Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một mình? Chẳng phải chỉ có người trẻ mới sợ cô đơn và tìm cách tránh né, cả người già cũng sợ không kém. Người ta sợ đi về thế giới bên kia một mình.

Trong thân phận làm người, Đức Giê-su cũng phải đối diện với nỗi cô đơn. Ngài không lập gia đình, không có một người bạn đời để chia sẻ. Bù lại, Ngài có những người thân yêu ở làng Na-da-rét. Nhưng ngay cả cha mẹ Ngài cũng không hiểu hết được Ngài (Lc 2,50). Khi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài có những người bạn mới là các môn đệ. Tiếc thay, họ không phải là những người luôn luôn hiểu Ngài. Ngài muốn chia sẻ cho họ tất cả cái riêng tư giữa Ngài với Cha. Nhưng họ chưa đủ sức kham nổi. Đức Giê-su không phải là người thích cô đơn, khép kín. Ngài dễ đến với dân chúng, với mọi hạng người. Ngài gặp gỡ họ, loan Tin Vui, và cho họ được tâm thân an lạc. Các bệnh nhân, tội nhân, trẻ em, phụ nữ, cũng không ngại đến với Ngài để trò chuyện hay chia sẻ một bữa ăn.

Dù vậy, tìm được một sự đồng cảm trọn vẹn nơi con người vẫn là điều khó đối với Đức Giê-su, bởi lẽ Ngài còn thuộc về một thế giới khác trên cao. Ngài mãi mãi là một mầu nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp của con người. Chỉ khi trở về với nguồn cội đời mình, Đức Giê-su mới ra khỏi được nỗi cô đơn trống trải ấy. “Tôi không (xét đoán) một mình, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi” (Ga 8,16). Chính vì Đức Giê-su luôn nói và làm mọi sự theo ý Cha, nên Ngài chẳng bao giờ cô đơn. “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29). Vào giây phút chia ly này, khi Đức Giê-su biết điều sắp xảy đến: “anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (c. 32). Đức Giê-su không cô đơn trong cuộc sống, mà ngay cả khi Ngài kêu lớn tiếng trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34), lúc đó lại là lúc Đức Giê-su gần Cha hơn cả, kết hợp với Cha hơn cả. Đức Giê-su thực sự chẳng bao giờ cô đơn tuyệt đối, vì Cha thực sự chẳng bao giờ bỏ Ngài, và Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ Cha.

Chúng ta xin được ơn dám chịu cô đơn trước thế gian tội lỗi, để được một mình với Chúa.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang