Thứ Hai Tuần VII Thường Niên – 20/02/2023

Lời Chúa – Mc 9,14-29:

Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.” Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Suy niệm:

Cha mẹ thường phải chịu đau khổ vì con. Đức Giê-su đã từng đối diện với sự bối rối của ông trưởng hội đường, khi cô con gái mười hai của ông gần chết (Mc 5,22-23). Ngài cũng đối diện với sự kiên trì của người phụ nữ dân ngoại, khi bà xin Ngài chữa cho cô con gái bị quỷ ám ở nhà (Mc 7,25). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đứng trước nỗi đau của một người cha có đứa con trai nhỏ mang triệu chứng của bệnh động kinh. Nhưng đối với ông, hẳn con ông là người bị quỷ ám.

Ông đã đem con mình đến với Đức Giê-su, tiếc thay lại không gặp (c. 17). Bởi vậy, ông đã xin các môn đệ của Ngài đuổi quỷ giùm. Tiếc thay, họ không làm được (c. 18). Bây giờ gặp được Ngài, ông tha hồ kể về bệnh tình của con ông. Mỗi lần quỷ nhập – hay mỗi lần lên cơn động kinh – con ông bị vật xuống đất, sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ (c. 18). Nhiều khi quỷ còn xô cậu bé vào nước hay lửa cho chết (c. 22). Vì chuyện buồn này diễn ra kể từ khi cậu còn nhỏ, nên người cha hẳn đã đau khổ triền miên và căng thẳng từ nhiều năm qua. Ông gặp Đức Giê-su chỉ mong Ngài giải phóng con mình khỏi quỷ. “Xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Rõ ràng, nhiều người khác trong gia đình ông cũng phải chịu đau khổ.

“Nếu Thầy có thể làm được gì”, câu này cho thấy ông tin không mạnh lắm. Vì thế, Đức Giê-su đã bắt bẻ câu nói của ông. “Mọi sự đều có thể đối với người tin” (c. 23). Đức Giê-su buồn vì phải ở cùng và chịu đựng một thế hệ cứng lòng tin (c. 19). Các môn đệ không đuổi được quỷ vì họ chưa đủ đức tin. Người cha muốn con mình được khỏi, ông cũng cần có thêm đức tin.

Thái độ nửa tin, nửa ngờ cũng là thái độ của thế hệ chúng ta. Đức tin là lời đáp của con người, nhưng đức tin cũng là ơn ban của Thiên Chúa. Có lúc, chúng ta cũng kêu lên như người cha đang chới với: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (c. 24). Chúa có khả năng nâng đỡ đức tin của ta trong lúc khủng hoảng. Có lúc, chúng ta thấy không thắng nổi sức mạnh của xác thịt, của quỷ ma. Và như các môn đệ, chúng ta tự hỏi tại sao (c. 28). “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng cầu nguyện” (c. 29). Cầu nguyện là xin Đức Giê-su thêm sức mạnh và thêm lòng tin cho ta.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top