Thứ Hai Tuần X Thường Niên – 12/06/2023

Lời Chúa – Mt 5,1-12:

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

Suy niệm:

Vào mùa thu năm 1994 tại thủ đô nước Anh, Đức Đạt-lai Lạt-ma đã được mời chia sẻ về giáo huấn của Chúa Giê-su trong các sách Tin Mừng. Một trong những bài chia sẻ đầu tiên là về các Mối Phúc. Theo ngài, các Mối Phúc dường như nói về nghiệp (karma), về nhân quả. “Nếu bạn hành động như thế, thì bạn sẽ chịu hậu quả như thế. Nếu bạn không hành động như thế, thì bạn cũng chẳng chịu hậu quả như thế. Vậy rõ ràng nguyên lý nhân quả nằm ở trong giáo huấn của các Mối Phúc.”

Thật ra, các Mối Phúc của Ki-tô giáo lại không bắt nguồn từ nguyên lý nhân quả, dù mới đọc ta có cảm tưởng như vậy. Các Mối Phúc bắt đầu bằng chữ “Phúc thay”, kế đến, nói lên ai là người được hưởng phúc ấy, cuối cùng, nêu lên lý do hay nền tảng của hạnh phúc ấy bằng chữ “vì”. Hạnh phúc đích thực của người Ki-tô hữu không phải là “quả” tự nhiên do “nhân” là việc lành phúc đức của họ. Dù sống tốt đến mấy đi nữa, thì “nhân” ấy cũng không thể sinh “quả” ấy được. “Quả” hạnh phúc của Ki-tô giáo là quà tặng lớn của Thiên Chúa cho con người. Điều này được diễn tả qua những lối dùng động từ ở thể thụ động: “sẽ được ủi an, sẽ được no thỏa, sẽ được xót thương, sẽ được gọi.”

Trước khi giảng về các Mối Phúc, Đức Giê-su đã loan báo: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Nước Trời mà người Do-thái mong đợi đã đến với sự hiện diện của Đức Giê-su. Quà tặng nhưng không của Thiên Chúa đã được trao ban, chẳng phải do công sức của con người. Hãy mở lòng ra đón lấy Nước ấy bằng cách hối cải, bỏ đời sống cũ. Nhưng hơn thế nữa, còn phải đón nhận một lối sống mới cho phù hợp.

Bài giảng trên Núi và các Mối Phúc cho thấy hướng sống của những ai muốn đón nhận quà tặng Nước Trời với bao hạnh phúc kèm theo. Để nhận được quà tặng vô giá ấy, để được hưởng hạnh phúc vô bờ ấy, cần cung kính đưa hai tay để đón lấy với lòng khiêm hạ và biết ơn. Sống theo các Mối Phúc là có thái độ trân trọng cung kính ấy. Không đưa tay thì cũng chẳng được quà. Nhưng không phải cứ đưa tay là có quà, nếu trước khi ta xin, Thiên Chúa không muốn cho. Ki-tô giáo không dựa trên nguyên lý nhân quả.

Cung kính đưa tay là sống nghèo khó, cậy dựa vào Thiên Chúa, là hiền lành, là chịu sầu khổ, chịu bách hại vì Đức Ki-tô. Cung kính đưa tay là có lòng thương xót, có tinh thần xây dựng hòa bình, là làm tất cả mọi sự với quả tim trong sáng, không chút vẩn đục. Khi làm như thế, chúng ta hy vọng được chạm đến Thiên Chúa, thậm chí, được nếm biết Nước Trời ngay từ đời này (cc. 3.10). Chúng ta có thể viết thêm những mối phúc mới qua những kinh nghiệm trong cuộc đời Ki-tô hữu. Có bao niềm vui lớn nhỏ mỗi ngày mà ta cảm nhận khi sống lời dạy của Giê-su. Chỉ khi ấy, ta mói thấy thật sự lời của Ngài là Tin Mừng.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Lên đầu trang