Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – 01/07/2024

Lời Chúa – Mt 8,18-22:

Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Suy niệm:

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đó là lời yêu cầu của một vị kinh sư đáng kính, thông thạo Thánh Kinh. Vị này gọi Đức Giê-su là Thầy, dù chính ông là một bậc thầy trong dân. Tại sao ông lại muốn đi theo Đức Giê-su, một ông thợ mộc ở Na-da-rét? Tại sao một người có sự nghiệp ổn định như ông lại chịu hạ mình làm môn đệ của Ngài? Tại sao ông lại muốn theo Ngài đến tận chân trời góc biển? Điều gì nơi con người Đức Giê-su đã khiến ông quyết định như thế? Điều gì nơi Ngài đã cuốn hút con người ông đến độ ông không muốn xa Ngài nữa, và muốn gắn bó đời mình với Ngài?

Chúng ta không có câu trả lời cho các câu hỏi đó. Chúng ta chỉ nghe câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Ngài nhắc cho ông biết cái giá phải trả để làm môn đệ đi theo Ngài. Đó là cuộc sống bấp bênh, lang thang, nay đây mai đó. Trên bước đường rao giảng, Đức Giê-su sống như kẻ vô gia cư. Ngài tạm trú nơi nhà của người mở lòng đón nhận. Chẳng rõ sau câu trả lời thẳng thắn của Đức Giê-su, vị kinh sư có còn muốn theo Ngài nữa không?

Khi một môn đệ của Đức Giê-su xin phép về chôn cất cha trước đã, thì Ngài đã trả lời bằng một câu khó hiểu: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Người Do-thái coi trọng chữ hiếu và việc tống táng cho cha mẹ. Có thể ở đây, anh môn đệ này muốn xin về nhà, ở với cha già cho đến ngày cha qua đời, rồi chôn cất cha để báo hiếu. Không phải là anh không muốn làm môn đệ Thầy Giê-su nữa, nhưng trước hết, anh muốn làm tròn bổn phận của một người con. Đức Giê-su cho anh thấy báo hiếu không phải là bổn phận hàng đầu, dù tôn kính cha mẹ là luật quan trọng trong xã hội Do-thái. Ngài cho anh thấy có Ai đó còn quan trọng hơn cả cha mẹ. “Hãy theo tôi”, tiếng gọi này đòi dành ưu tiên cho Ngài, đến độ nghĩa vụ thiêng liêng nhất là chôn cất cha phải nhường bước.

Tin Mừng hôm nay cho thấy cái giá phải trả để làm môn đệ Đức Giê-su. Có người xin đi theo Thầy khắp mọi nơi Thầy đi. Nhưng đi vào Vườn Dầu, đi lên Núi Sọ, ít người dám theo Thầy. Có người đã là môn đệ rồi, nhưng lại băn khoăn vì nghĩa vụ. Anh phải nghe được tiếng gọi mới của Thầy: “Hãy theo tôi” (c. 22) và đơn sơ đặt sứ mạng lên trên hết. Thân phận người môn đệ xưa nay đều giống nhau. Theo Thầy là phải chịu long đong, thiếu thốn, bị từ chối và bách hại, thậm chí phải chấp nhận cái chết. Nhưng hạnh phúc vẫn chờ họ, chỉ vì họ đã cùng thân phận với Thầy.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang