Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – 22/08/2022

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ

Lời Chúa – Lc 1,26-38:

Khi Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm:

Ma-ri-a là một thôn nữ của ngôi làng Na-da-rét nhỏ bé thuộc vùng Ga-li-lê. Cô đã đính hôn, và cứ sự thường, Cô sẽ kết hôn với ông Giu-se. Cuộc sống của Cô bề ngoài chẳng có gì khác thường. Nhưng bên trong, Cô là một kiệt tác của Thiên Chúa. Đơn giản vì Cô được tuyển chọn giữa mọi phụ nữ trên địa cầu để trở nên Mẹ của Con Thiên Chúa, Mẹ của chính Ngôi Lời nhập thể. Thiên Chúa đã làm những điều tốt đẹp nhất cho Cô để Cô xứng đáng với đặc ân mà chẳng ai dám nghĩ tới.

Thiên Chúa muốn Con Một của Ngài làm người trăm phần trăm, nên Ngài cần một người mẹ trần thế cho Người Con ấy. Ma-ri-a được chọn và được chuẩn bị hết sức chu đáo cho trọng trách này. Nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng quyết định của Cô. Ma-ri-a có chấp nhận cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa không? Một Thiên Chúa tôn trọng tự do là một Thiên Chúa biết mời gọi, hỏi ý. Thiên Chúa cần sự gật đầu ưng thuận của một cô thiếu nữ xứ Palestine để Con của Ngài được làm người ở trên trái đất. Thiên Chúa khiêm tốn không muốn đặt Cô trước sự đã rồi. Ngài muốn Con của Ngài được Cô đón nhận vào cả hồn lẫn xác.

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho Ma-ri-a. Đúng hơn, đây là chuyện Thiên Chúa siêu việt hỏi ý một thụ tạo nhỏ bé. Lời chào của sứ thần làm Cô rất bối rối, không hiểu và sợ hãi (cc. 29-30). Ma-ri-a được chào là Đấng đầy ân sủng, nghĩa là người được Thiên Chúa đặc biệt mến yêu. Ngài vẫn luôn ở cùng Cô ngay từ khi Cô còn trong lòng mẹ. Sứ thần báo tin Cô sẽ thụ thai một con trai. Người Con này là Con Đấng Tối Cao, là Vị Vua thuộc dòng dõi Đa-vít (c. 33). Hẳn Ma-ri-a biết ngay là mình được mời gọi làm Mẹ Đấng Mê-si-a, một danh dự mà bao thiếu nữ Do-thái mong đợi.

Nhưng Ma-ri-a vẫn chưa hiểu làm sao Cô có thể thụ thai khi Cô chưa làm lễ thành hôn và về chung sống với chồng (c. 34). Sứ thần cho biết việc Cô thụ thai là chuyện độc nhất vô nhị. Cô có con là vì “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Cô và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên Cô” (c. 35). Người chồng tương lai của Cô không dự phần vào việc thụ thai này. Con của Cô sẽ được gọi là Con Thiên Chúa theo nghĩa viên mãn nhất.

Ma-ri-a đã nói tiếng Xin Vâng với đề nghị của Thiên Chúa (c. 38). Cô đã thụ thai từ khi nói tiếng Xin Vâng đầy tín thác ấy. Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện diện trong lòng Cô, trong đời Cô. Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và hỏi ý như Ma-ri-a khi xưa. Ngài cũng cần từng người chúng ta để cứu độ cả nhân loại. Nếu chúng ta chịu cưu mang Đức Giê-su, sinh hạ và làm cho Ngài lớn lên, thì chúng ta được chia sẻ chức làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top