Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên – 25/09/2023

Lời Chúa – Lc 8,16-18:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay chỉ có ba câu có vẻ rời rạc. Ba câu này thánh Lu-ca đặt nằm ngay sau dụ ngôn về người gieo giống. Vậy ta phải hiểu các câu này trong bối cảnh của dụ ngôn trên, một dụ ngôn nói về việc đón nhận hạt giống Lời Chúa.

Sống Lời Chúa cách nghiêm túc là thắp lên một ngọn đèn (c. 16). Vào thời xưa, người ta dùng đèn dầu, làm bằng đất nung. Hẳn nhiên ý hướng của người thắp đèn là soi sáng. Ngọn đèn sáng để soi đường cho “những kẻ khác” vào nhà, những người chưa được biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa (c. 10). Vì thế, thật vô lý nếu có ai sau khi thắp đèn, rồi lấy cái hũ mà đậy lại, hay đặt ngọn đèn dưới gầm giường. Dù có lúc ánh sáng đó như bị che khuất hay trở nên leo lét, nhưng đời Ki-tô hữu vẫn mãi mãi là ngọn đèn sáng đặt trên giá đèn cho một thế giới mà bóng tối không ngừng vây bủa tấn công. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời.” Dù có lúc họ phải sống ẩn núp trong hang toại đạo, hay phải chịu sống như Giáo Hội thầm lặng, nhưng giữ bí mật hay che giấu lén lút lại không phải là thái độ thường xuyên của người Ki-tô hữu (c. 17). Rồi đến ngày cái bí mật phải được vén mở, cái che giấu phải được đem ra ánh sáng công khai. Chúng ta có những hiểu biết về Thiên Chúa, về thân phận con người, về ý nghĩa của khổ đau và cái chết. Chúng ta có đức tin và niềm hy vọng, có niềm vui và bình an. Chúng ta biết mình từ đâu đến và đang đi về đâu. Ki-tô hữu không thể cất giấu kho tàng đức tin của mình được. Họ có nghĩa vụ phải chia sẻ cho một thế giới đang khát khao. Lời Chúa như nén bạc không được phép chôn giấu.

“Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe.” (c. 18). Có cách nghe kiểu vệ đường, nước đổ lá khoai, có cách nghe không bám rễ vì sỏi đá, có cách nghe bị chết ngộp vì cái tâm đầy vọng động. Nhưng cũng có cách nghe của người giữ chặt lấy Lời trong trái tim tốt lành và nhẫn nại (c. 15). Ai nghe Lời Chúa cách hữu ích, người đó sẽ được lợi ích thêm. Khi ta mở rộng cửa cho Lời Chúa tác động, Lời sẽ xâm nhập vào đời ta càng lúc càng mạnh mẽ. Còn ai cứng cỏi từ khước, thì ngay từ đầu, họ đã mất cả chì lẫn chài.

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào thái độ tích cực, dấn thân. Thái độ của Ki-tô hữu là đứng hẳn về phía ánh sáng. Nhiệm vụ của chúng ta là thắp sáng, chiếu sáng và đem ra ánh sáng, để những ngọn đèn nhỏ của ta dẫn nhân loại đến với Ánh Sáng Giê-su.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang