Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro – 23/02/2023

Lời Chúa – Lc 9,22-25:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

Suy niệm:

Khi nhìn các bạn đi dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Úc 2008 giành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ, thật dài và nặng, với vẻ mặt hớn hở vui tươi, chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng vác thánh giá đâu có gì khó. Nhưng khi phải đối diện với những thánh giá không bằng gỗ, những thánh giá vô hình mà ta phải vác một mình, chúng ta thấy khó hơn nhiều.

Không thể nói đến Đức Giê-su mà không nói đến thánh giá. Thánh giá là cái giá Ngài trả cho cả một đời dám sống cho Cha và cho con người, đặc biệt cho những người yếu thế. Thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, nhưng thánh giá cũng là kết quả của lựa chọn căn bản của Đức Giê-su. Ngài đã chết như thế, vì Ngài đã dám sống như thế. Đức Giê-su dần dần ý thức rằng nếu Ngài cứ tiếp tục làm chướng mắt giới lãnh đạo Do-thái giáo, gồm các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư (c. 22), thì cái chết như Gio-an Tẩy giả là điều Ngài sẽ không tránh khỏi. Đức Giê-su có thừa cách để tránh cái chết. Nếu Ngài đừng giảng dạy, đừng hành xử như đã quen làm. Nếu Ngài đừng nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem, nơi nguy hiểm (Lc 9,51)… Nếu Ngài chiều sự tò mò của Hê-rô-đê bằng cách làm vài phép lạ (Lc 23,8)…

Nhưng Đức Giê-su đã không sợ hãi lùi bước. Ngài bình thản đón lấy định mệnh bi đát của mình khi nói với môn đệ: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết…” Ngài đón lấy chữ “phải” từ tay Cha và tin mọi sự đều không ngoài ý Cha. Đức Giê-su xác tín Cha sẽ không bỏ rơi mình, Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình: “và ngày thứ ba Con Người sẽ trỗi dậy” (c. 22). Chính Cha sẽ nâng Ngài dậy từ cõi chết.

Định mệnh của Thầy Giê-su cũng là định mệnh của chính chúng ta. Ki-tô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy. Vác thánh giá là chuyện bình thường hằng ngày của Ki-tô hữu nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật… Chỉ khi từ bỏ chính mình (c. 23), ta mới không đánh mất chính mình (c. 25). Dựa vào sự phục sinh của Đức Giê-su, ta mới dám sống kinh nghiệm đó.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top