Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – 10/03/2022

Lời Chúa – Mt 7,7-12:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

Suy niệm:

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” Biết bao người đã tin vào lời này của Đức Giê-su và đã cầu xin. Nhiều người đã được nhận lời, nghĩa là đã được như lòng mình ao ước. Nhiều người khác tuy không được điều mình xin, nhưng lại được ơn vui vẻ chấp nhận tình trạng của mình, ơn nhận ra ý nghĩa của nó, ơn có sức chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi. Những người này cũng coi là mình đã được nhận lời.

Tuy nhiên, một số người khác vẫn đau khổ vì thấy không được nhận lời. Họ xin những điều rất bình thường như có một người yêu, một đứa con,… Họ xin những điều rất tự nhiên, rất hợp lẽ, như cho con bỏ ma túy, cho chồng bỏ vợ bé, cho có công ăn việc làm. Bao người Do-thái đã cầu nguyện khi 6 triệu người đồng hương của họ bị tàn sát. Bao người Việt Nam đã cầu nguyện trong cơn bách hại dưới các triều vua. Có Chúa không? Chúa ở đâu? Sao Chúa lặng thinh và khoanh tay? Chúa có lòng thương xót không? Chúa có toàn năng không? Những câu hỏi đớn đau khiến một số người mất đức tin, trở nên vô thần.

Đức Giê-su khẳng định: xin sẽ được cho, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở. Thiên Chúa luôn luôn đáp lại mong đợi của con người, nhưng không nhất thiết Ngài phải cho con người đúng điều nó muốn, vào đúng lúc và theo đúng cách con người muốn. Con người phải tập đào sâu và thanh luyện ao ước của mình, tập uốn ý mình theo ý của Thiên Chúa. Rồi cuối cùng, con người cũng thấy mình được cho, được thấy, được mở. Ai kiên trì cầu xin đều thấy mình dần dần được biến đổi.

Thiên Chúa là Cha nhân hậu, chỉ ban cho con cái Ngài những điều tốt. Nhưng đâu là điều tốt thật sự? Đối với ta, đó là giàu sang, sống lâu, danh tiếng, thành công hay mạnh khỏe. Đối với Chúa, không hẳn luôn là như vậy. Điều Ngài thấy là tốt, đôi khi ta coi là hòn đá hay con rắn. Và ngược lại, điều ta coi là tốt bây giờ thật ra là điều nguy hại mai sau. Với cái nhìn của người cha, Thiên Chúa biết ta thực sự cần gì. Hãy phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của Ngài, dù khi còn sống ở đời này, ta không hiểu hết được tại sao.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang