Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – 14/12/2023

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Lời Chúa – Mt 11,11-15:

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”

Suy niệm:

Đã từ lâu, dân tộc Do-thái không có vị ngôn sứ nào xuất hiện. Thiên Chúa thinh lặng như chẳng muốn nói với dân Ngài. Người ta thường coi vị ngôn sứ cuối cùng là Ma-la-khi. Ông sống trước công nguyên gần năm thế kỷ. Ông đã mạnh mẽ phê phán những bê bối của các tư tế và dân Do-thái sau khi họ trở về từ nơi bị lưu đầy ở Ba-by-lon. Ma-la-khi tiên báo ngày đoán phạt của Đức Chúa gần đến. Nhưng trước khi Ngài đến, sẽ có người đi trước để dọn đường (Ml 3,1). Ê-li-a chính là người làm công việc đó: “Này đây Ta sẽ sai đến với ngươi Ê-li-a, vị ngôn sứ” (Ml 3,23).

Gio-an Tẩy giả là người đã làm nhiệm vụ của Ê-li-a, tuy ông không phải là một Ê-li-a từ cõi chết sống lại. Gio-an xuất hiện như một ngôn sứ khắc khổ nơi sa mạc hoang vu. Ông đã cất tiếng mời gọi mọi người sám hối và chịu phép rửa. để dọn lòng đón Đấng Mê-si-a sắp đến. Thế là sau bao thế kỷ mong chờ, Thiên Chúa lại ngỏ lời với dân Ngài.

Gio-an Tẩy giả luôn là nhân vật nổi bật trong Mùa Vọng. Đức Giê-su khẳng định ông còn trọng hơn một ngôn sứ nữa (Mt 11,9). Đã có bao ngôn sứ trong Cựu Ước xuất hiện trước ông, loan báo về Đấng Cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban. Nhưng Gio-an là người duy nhất đã chỉ cho dân thấy Đấng ấy là ai. Chính là Đức Giê-su, người ông đã ban phép rửa. Gio-an cao trọng vì ông là cầu nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ. Ông vừa thuộc nhóm những ngôn sứ của giai đoạn trước (c. 11), vừa là người đã chạm đến Nước Trời ở giai đoạn sau (cc. 12-13). Giai đoạn trước của những lời Thiên Chúa hứa, và giai đoạn sau khi Thiên Chúa thực hiện những lời hứa này. Đức Giê-su là Đấng khai mở giai đoạn sau. Nhưng Ngài cần Gio-an để làm người trực tiếp giới thiệu.

Chúng ta không thánh thiện hơn Gio-an Tẩy giả, nhưng chúng ta có phần hạnh phúc hơn ông, vì được sống trong giai đoạn lời hứa của Thiên Chúa nên thành tựu. Ơn cứu độ đã đến, Nước Trời đã ở ngay bên. “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (c. 11). Cao trọng hơn vì những kho tàng mới do Đức Giê-su mang lại. Ngài đem đến ơn cứu độ toàn diện cho từng người, vượt xa những gì mà các ngôn sứ thời xưa mong đợi. Gio-an hẳn sẽ có mặt trong bữa tiệc cánh chung (Mt 8,11). Ông đã chiếm được Nước Trời bằng sức mạnh phấn đấu (c. 12). Ông đã sống bất khuất và đã chết anh hùng. Mỗi lần Mùa Vọng, chúng ta lại gặp Gio-an. Đức Giê-su mãi mãi cần những Gio-an cho đến ngày tận thế, để bắc một nhịp cầu, để làm người trung gian để tình yêu cứu độ được mọi người đón nhận.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top